1.ročník

Způsoby prodeje a nabídky

ZPŮSOBY PRODEJE

Způsoby prodeje používáme podle druhu a charakteru střediska, popřípadě podle vzniklé situace, jako stálé nebo přechodné řešení.

A LA CARTE (ALAKART)

– prodej podle jídelních a nápojových lístků 

– volný výběr pokrmů a nápojů 

– nejvíce rozšířený způsob prodeje ve veřejném stravování 

A LA MENU (ALAMENY)

– menu je pevná sestava pokrmů (a nápojů) za určitou cenu 

– na jídelním lístku může být uvedeno jedno i několik menu v různé hodnotě 

– host nemá možnost změny (vlastní kombinace) pokrmů 

– u nás se setkáváme s tímto typem především v době obědů, jako nabídka poledního menu 

 

SKUPINOVÝ PRODEJ

– používá se při hromadných akcích jako jsou hostiny, školení, zájezdy apod.

– objednávka probíhá předem, pokud možno jednotné menu, jednotný čas, jednotná cena 

– nápoje mohou být formou A la carte

– pokrmy hradí zpravidla organizátor akce 

HOTELOVÁ PENZE

– do ceny ubytování je započteno také stravování 

* plná penze (snídaně, obědy, večeře)

* polo penze (většinou snídaně a večeře)

* čtvrt penze (snídaně nebo večeře)

TABLE D´HOTE (TÁBLDOT)

– při snídaních, obědech a večeřích, především v mezinárodních hotelech 

– volný výběr pokrmů a nápojů za předem pevně stanovenou cenu 

– způsobem obsluhy a organizací práce se podobá rautu 

POVINNÁ KONZUMACE

– stanovení minimální částky útraty na jednoho hosta 

– v atraktivních střediscích, disco-kavárny, kino-kavárny, noční bary 

PŘEDPLATNÉ - ABONENCE

– stravování na poukázky (stravenky)

* stravování pracujících jako náhrada za závodní jídelnu 

* nárazové akce např. školení se stravenkami v určité hodnotě 

* hotelové stravenky, jako náhrada za cestovní šeky (wouchery)

COUVERT (KUVÉR)

– přirážka za chléb, pečivo, dochucovací prostředky, popř. máslo 

– připočítává se k účtu podle počtu osob

– označení „couvert“ se rovněž používá pro prostření pro jednu osobu

PRODEJ NA ÚVĚR

– při větším počtu osob pohoštění na jeden účet, hrazeno fakturou 

– předpokladem bývá písemná objednávka 

PLACENÍ ŠEKEM

– platby za služby šekovou knížkou bez hotovosti 

PLACENÍ KARTOU

– host za služby zaplatí platební kartou 

– v poslední době též bezkontaktní placení, dnes běžně platba mobilním telefonem, hodinkami atd. 

PLACENÍ HOTOVOSTÍ

– nejrozšířenější způsob placení

NOVÉ FORMY PRODEJE

– vznikají jako důsledek zvýšené poptávky po rychlém občerstvení, nedostatku kvalifikovaných pracovníků a potřeby zvyšování produktivity práce

– jsou to především samoobsluhy, denní bary a stánky s rychlých občerstvením (párek v rohlíku, uzeniny, burger aj.)

Samoobsluhy – restaurace nebo jídelny se samoobslužnou linkou (souvislá expediční linka nebo oddělené pulty), mají význam pouze na frekventovaných místech s velkou poptávkou, nižší potřeba kvalifikovaných sil, problémy kolem účtování a s hmotnou odpovědností 

a) pokladna na konci linky

b) výdej konzumačních lístků, placení při odchodu

c) předplacení u pokladny 

Denní bary – občerstvení na poměrně vysoké úrovni, vyšší produktivita práce obsluhujících, zboží umístěno v pultu, teplé pokrmy z grilu umístěném v místnosti (Snack bar, Gril bar)

Střediska rychlého občerstvení – k dosažení vysoké produktivity práce je vhodná úzká specializace na nabízené druhy zboží  

Specializovaný stánkový prodej – např. párek v rohlíku, smažený sýr, palačinky, burger aj.

Prodejní automaty – jako doplněk 

ZPŮSOBY NABÍDKY

Nabídka je jedním z předpokladů spokojenosti hostů a zvyšování tržeb.

Podmínky úspěšné nabídky –  poptávka, důvěra, kvalita a vzhled, vhodná doba. 

 

Druhy nabídky:

a) aktivní (zboží k hostovi)

* nabídkové vozíky, pokrmy na mísách nebo nápoje na platech (předkrmy, aperitivy, sýry, moučníky)

* v ruce – lahve s aperitivy, talířky s pokrmy 

* nabídkové stoly a vitríny 

b) pasivní 

* jídelní a nápojový lístek 

* ústní nabídka 

* poutače 

Kontakt

Social Networks

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2022 All Rights Reserved.