1.ročník

Základní pojmy a pravidla chování na pracovišti, osobnost číšníka.

Stolničení – práce číšníka u stolu hosta.  

Stolování – chování hostů u stolu.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI

1. včasný příchod

2. všechny pozdravíme, ohlásíme svůj příchod, vyžádáme si práci

3. z pracoviště se můžeme vzdálit pouze se souhlasem nadřízeného

4. po skončení úkolu požádáme o další

5. odchod z pracoviště vždy ohlásíme

6. respektujeme příkazy nadřízených

7. v době volna nenavštěvujeme pracoviště jako hosté (častý nešvar současných restaurací)

8. i v nepřítomnosti hostů zůstává na pracovišti alespoň jeden číšník

9. nikdy si nesedáme k hostovi

10. nevytváříme hloučky a neotáčíme se k hostům zády, nerušíme hosty

OSOBNOST ČÍŠNÍKA

Práce číšníka je obchodní činností, která vyžaduje:

– fyzickou a psychickou zdatnost (práce je časově velice náročná)

– pevnou vůli a vysokou míru sebeovládání (neustálý styk s lidmi)

– dobrou paměť a dobré charakterové vlastnosti (trpělivost, ochota, zdvořilost)

– zvládnutí základů psychologie 

– být odborníkem, gastronomem, hospodářem, obchodníkem, ale i společníkem 

– zvládnout techniku jednoduché, složité, kavárenské a slavnostní obsluhy 

– praktické použití gastronomických pravidel, znalost charakteristiky pokrmů a nápojů

– znalost přípravy jednoduchých pokrmů a nápojů 

– zvládnutí veškerých úklidových a přípravných prací v odbytovém středisku 

– znalost základních údajů o výrobě, použití, přejímce a skladování zboží 

– zvládnutí základů administrativních prací a tvorby cen 

– praktické uplatnění pravidel hygieny, bezpečnosti a estetiky v provozu 

– správné, pohotové a plynulé vyjadřování

– znalost minimálně jednoho světového jazyka 

– ovládání pravidel společenského chování 

– používat výpočetní techniku

DOPORUČUJE SE: 

– znát další světový jazyk, zvyklosti hostů ze zahraničí a charakteristiky zahraničních kuchyní 

– znát dobře místo a okolí kde pracuji 

– umět poskytnout první pomoc

OSOBNÍ VYBAVENÍ: 

– číšnický nůž, tužky, zápalky, účtenky, příručník

– náhradní oblečení a obuv, čistící prostředky, kosmetické a toaletní potřeby

– číšnická peněženka, šicí potřeby a náhradní knoflíky, kapesníky

– odborná literatura, slovníky, náhradní pomůcky 

PRACOVNÍ OBLEČENÍ:

– pracovní oblečení má být vkusné a má odpovídat prostředí střediska

– používá se především pro odlišení číšníka od hostů, v jednotlivých provozovnách může být různé

Číšníci:

– zpravidla černé kalhoty, bílá košile (dlouhý rukáv) s motýlkem a vestou nebo rondon, černé ponožky a černé polobotky

– ve výběrových restauracích smoking nebo frak 

– barmani nosí vesty různých barev a střihů, možné též použití zástěr 

Servírky:

– přiměřeně dlouhé šaty nebo sukni a blůzu (případně vestu), zástěrku, punčochy a bezpečné, zdravotně nezávadné boty

– velmi důležitá je úprava vlasů a nepoužívání šperků 

– celkově je nutné dát přednost praktickému oblečení před atraktivním a módním

Kontakt

Social Networks

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2022 All Rights Reserved.