2.ročník

RAJÓNOVÝ SYSTÉM OBSLUHY

– nebo též obvodový systém, využívá se rovněž při jednoduché obsluze, kdy je restaurace rozdělena na úseky

– každý číšník má určen svůj úsek 4 – 10 stolů 

– o hosty se stará od uvítání do rozloučení (náročné na vlastní organizaci práce)

– předpokladem je dobrá orientace a zvládání obsluhy 

výhody: o hosta pečuje pouze jeden číšník, který může ovlivnit jeho spokojenost 

nevýhody: náročnost na organizační schopnosti číšníků a jejich kvalifikaci

… NEMÁTE DOSTATEČNÁ OPRÁVNĚNÍ K ZOBRAZENÍ TÉTO STRÁNKY (na stránkách se pracuje)

Kontakt

Social Networks

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2022 All Rights Reserved.