2.ročník

RAJÓNOVÝ SYSTÉM OBSLUHY

– nebo též obvodový systém, využívá se rovněž při jednoduché obsluze, kdy je restaurace rozdělena na úseky

– každý číšník má určen svůj úsek 4 – 10 stolů 

– o hosty se stará od uvítání do rozloučení (náročné na vlastní organizaci práce)

– předpokladem je dobrá orientace a zvládání obsluhy 

výhody: o hosta pečuje pouze jeden číšník, který může ovlivnit jeho spokojenost 

nevýhody: náročnost na organizační schopnosti číšníků a jejich kvalifikaci

 

Hlavní povinnosti obsluhujících:

• včas zajistit přípravné práce
• dodržovat pravidla spol. výchovy
• využívat znalosti gastronomických pravidel
• ovládat alespoň 2 cizí jazyky
• udržovat čistotu a pořádek
• ovládat potřebné administrativní práce
• správně zúčtovat
• respektovat pokyny vedoucího

Výhodou je produktivní práce, přímý kontakt s hostem a odměňování podle
dosažených tržeb.
Nevýhodou je značná náročnost, pracovní zatížení jednotlivce.

Kontakt

Social Networks

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2022 All Rights Reserved.