Konvenience

(charakteristika, rozdělení, využití v kuchyni)

Z angl. slova „convenience“= pohodlí, výhodnost, snadnost. Jsou to potraviny s vyšším stupněm zpracování než základní potraviny. V naší gastronomii se již tyto tzv. pohotové potraviny používaly pod výrazem polotovary

Rozdělení:

  • masné – chlazené a zmrazené (př. hovězí pečeně špikovaná, rybí prsty obalované)
  • bezmasé – chlazené (těsto linecké, listové), zmrazené (švestkové knedlíky, bramborové)
  • suché v prášku – těsta, omáčky, přílohy, polevy, kaše, minutky, moučníky
  • nápoje v prášku – ovocné, izotonické, kávoviny, rozpustný čaj, instantní kakaový nápoj atd.

Význam konveniencí:

  • mají vysokou kvalitu, široký sortiment, šetří čas a náklady, dokonalou hygienu přípravy
  • nevzniká odpad a snižují se nároky na skladování
  • podporují kreativitu kuchaře
  • výhodou je snadná manipulace, rychlá příprava

Potraviny s vysokou mírou konvenience nevyžadují, ale ani neumožňují kreativní přístup ke konečné úpravě a přispívají tak k celosvětové globalizaci stravy. Jiné typy konveniencí však naopak podporují tvořivost kuchaře tím, že rozšiřují dostupnost surovin a že se místo přípravných prací může ve zvýšené míře věnovat chuťovým a jiným variacím. Při použití ve veřejném stravování umožňuje použití pohotových potravin rozšíření spektra nabízených pokrmů, které tak lze připravit za přiměřenou dobu. Na druhé straně přehnané používání produktů s vysokým stupněm konvenience (potraviny a nápoje v prášku, konzervy a zmrazené potraviny) gastronomii poškozuje.

zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Kontakt

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2024 All Rights Reserved.