Nápoje

(charakteristika, rozdělení, význam)

Nápoj je tekutina s vysokým obsahem vody, primárně určená k požívání.

Význam nápojů:

 • dodávají lidskému organismu vodu
 • voda vytváří prostředí pro biochemické reakce, které jsou podstatou látkové výměny a tudíž života
 • tělo dospělého člověka obsahuje kolem 70 % vody
 • některé nápoje dodávají lidskému organismu živiny

Rozdělení nápojů:

 • a/ nealkoholické – stolní voda, minerální voda, sodová voda, ovocné a zeleninové šťávy, sirupy, zahuštěné ovocné šťávy,ovocné nápoje, limonády a ostatní nealkoholické nápoje

 

 • b/ alkoholické – pivo, vína, lihoviny

  – za alkoholický se pokládá nápoj, který obsahuje více než 0,75 objemových procent etanolu (tzv. alkoholu)

  -základem výroby těchto nápojů je etanolové kvašení

  -enzymy kvasinek mění cukry na etanol a oxid uhličitý podle souhrnné rovnice:

  -C6 H12O6 = 2 C2H5OH + 2 CO2

  -mezi alkoholické nápoje patří pivo, vína (révová, ovocná, sladová, medovina), lihoviny a míšené alkoholické nápoje

více o nápojích naleznete i v odkazu https://www.stolniceni.cz/napoje/

Kontakt

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2024 All Rights Reserved.