Nervová soustava

(význam při trávení)

Nervová soustava:

 • usměrňuje práci všech orgánů
 • spojuje činnost všech systémů a udržuje jednotu organismu s prostředím
 • je nejdůležitějším řídícím systémem v organismu
 • základní jednotkou nervové tkáně je nervová buňka, tzv. neuron
 • skládá se z těla nervové buňky a nervových vláken
 • nervová vlákna vedou nervové vzruchy
 • do buňky přivádějí vzruchy vlákna dostředivá a z těla buňky jsou vzruchy odváděny vlákny odstředivými

Činnost nervové soustavy:

 • Základní vlastností nervové tkáně je dráždivost a vodivost. –
 • Podráždění ( vzruch)je vyvoláno různými podněty.
 • Podráždění nervové tkáně je zprostředkováno receptory, které reagují na různé podněty (tlakové, chemické, tepelné, optické, zvukové apod.)
 • Z receptorů jdou vzruchy dostředivými vlákny do ústřední nervové soustavy, do nervové buňky a odstředivými vlákny se dostávají až do orgánu, který na vzruch odpovídá. Tento orgán se nazývá efektor a vzniká tzv. reflexní oblouk.

Reflexní oblouk se skládá:

a) z receptoru (př. smyslový orgán)

b) z dostředivé nervové dráhy

c) z reflexního ústředí ( v mozku nebo míše)

d) z odstředivé nervové dráhy

e) z efektoru, který odpovídá na původní podráždění

Složení nervové soustavy:

 • ústřední nervová soustava (v lebeční dutině je uložen mozek a v míšním kanálu mícha)
 • z obvodového nerstva (tvoří bílé provazce, vedou vzruchy z periferie těla do ústřední nervové soustavy a naopak
 • z vegetativního nerstva (usměrňuje činnost orgánů a systémů na zákl. reflexní činnosti)

Obsah pro Vás připravila Mgr. Jaroslava Vaněčková.

Kontakt

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2024 All Rights Reserved.