2.ročník

BANKETNÍ SYSTÉM OBSLUHY

– kolektiv číšníků vedený vrchním číšníkem nebo vedoucím banketu 

– číšníci rozděleni na dvě skupiny (jídlonoši 6-10 hostů, nápojáři 18-20 hostů)

– každý má přidělen svůj úsek slavnostní tabule 

– důležité je řízení společných nástupů, obsluhy a odchodů

 

Banketní obsluha má tyto základní znaky:

 
• používá se při hostinách pro větší počet hostů;
• pokrmy se expedují na společných mísách – maso na oválných, přílohy na
kulatých, šťávy nebo omáčky v omáčníku, polévky v terinách;
• číšníci mají společné příchody a odchody;
• podává se jednotné menu, překládá a nabízí se zleva;
• převládají lahvové nápoje, káva se nalévá z konvic.

Vedoucí banketu

• zajišťuje potřebný počet kvalifikovaných číšníků a určuje jejich pracovní
zařazení;
• vybírá zkušené číšníky pro obsluhu čestných hostů;
• seznamuje personál se způsobem řízení a průběhem hostiny (světlo, zvuk,
hlava)

Společné nástupy a odchody

• po vstupu do místnosti se rozdělí do proudů (plynulý nástup na úseky);
• po nástupu se všichni otočí na vedoucího a na znamení obsluhují;
• servis probíhá stejným tempem, po jeho skončení se opět číšníci postaví
čelem k vedoucímu a na znamení společně odcházejí

Pravidla servisu nápojů

• aperitivy podávané u stolu přinášíme nalité na platech a podáváme zprava,
podávané mimo tabuli nabízíme z plat nebo nápojového stolu;

• dlouhé nápoje (pivo, nealko) nabízíme po předkrmu nebo polévce (0,3 pivo, 0,2 ostatní);

• všechny nápoje podáváme před servisem chodu, ke kterému jsou určeny;

• lahvové víno přinášíme již otevřené, naléváme bez degustace asi do 2/3 sklenky, dodržujeme temperaci, sledujeme včasné dolití;

• před naléváním dalšího nápoje sklízíme sklo po nápoji předešlém;

• černou a moka kávu podáváme v konvicích do předem připravených šálků,
mléko a cukr zakládáme předem ve společném inventáři;

• digestivy podáváme stejným způsobem jako aperitivy, sortiment tvoří
zpravidla kvalitní lihoviny.

Pravidla servisu pokrmů

• pokrmy s teplými přílohami podáváme ve 2-3 členných brigádách – 1 – maso, ozdoba; 2 – příloha; 3 – omáčka nebo šťáva;

• při obsluze nesmíme „vzít hosta do kleští“ (obsluhujeme ob jednoho hosta);

• úprava pokrmu na talíři má stejná pravidla jako složitá obsluha, důležité je co nejvíce přiblížit mísu k talíři;

• u hlavního chodu překládáme 2/3 masa a příloh, ostatní upravíme na
mísách, přihříváme a ve vhodném okamžiku nabízíme nachservis (možno maso i přílohu na jednu mísu);

• ryby by měly být připraveny s co nejmenším množstvím kostí, i k filé zakládáme talířek
na kosti;

• ostatní chody nabízí číšník na svém úseku sám;

• studený předkrm je upraven co nejjednodušeji – překládáme najednou nebo max. nadvakrát;

• máslo se podává zpravidla jako součást pokrmu, jinak zaledované a překládáme vidličkou;

• tousty přinášíme zakryté a překládáme na peč. talířek;

• terinu s polévkou podkládáme ubrouskem a odpovídající miskou nebo talířem;

• při změně servisu na restaurační přinášíme plata s pokrmy na příruční stůl,
tam pokrmy kompletujeme a zakládáme na stůl zprava;

• oplachovač prstů zakládáme jen v konkrétních případech – konzumace rukama;

• sýry můžeme překládat popřípadě nabízet z výběru, dochucovací prostředky
doplníme o mletou papriku, k dispozici je bílý a černý chléb;

• teplé moučníky nabízíme pouze malým společnostem;

• ovocné a zmrzlinové poháry podáváme restauračním způsobem;

• ovoce nabízíme z mís z levé strany, popřípadě mísy založíme na stůl
k volnému výběru, ovocný salát můžeme podávat banketním způsobem;

• před podáváním moučníků sklízíme pečivové talířky, před kávou klubové
talíře a očistíme stůl.

Kontakt

Social Networks

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2022 All Rights Reserved.