2.ročník

RAUTOVÝ SYSTÉM OBSLUHY

– vede vedoucí rautu a rozděluje číšníky do 3 skupin 

– 1 skupina pečuje o nabídkové stoly 

– 2 skupina servis nápojů

– 3 skupina úklid použitého inventáře 

– v případě nabídky specialit pracují u nabídkových stolů také kuchaři, popř. dranžéři

 

Rauty

• jsou volnější formou pohoštění, mohou být klasické nebo obchodní/reklamní/

• doba podávání je neomezená, od odpoledne až po pozdní večer

• určitá odlišení jsou pouze v podávaném sortimentu

Charakteristika rautu:

• pro všechny hosty nemusí být místo k sezení

• stačí pouze seznam hostů, nemusí být zasedací pořádek

• nepřipravuje se menu, ale jen seznam pokrmů a nápojů

• pokrmy a nápoje se připravují na nabídkové (bufetové) stoly /studený, teplý, nápojový/

• hosté si pokrmy sami vybírají a překládají

• snižuje se potřeba kvalifikovaného personálu (1 číšník na 20-40 hostů)

• vzhledem k pohoštění vstoje musí převládat sortiment, který není nutné krájet

• je vhodné pořádat pro více než 30 osob

Recepce :

• je slavnostní forma rautu
• má slavnostní zahájení, přípitek a zakončení

Slavnostní hostina s nabídkovými stoly - raut / recepce

• významné společenské setkání s pohoštěním u nabídkových stolů

• slavnostní ráz je spojen s přípravou místnosti, aktem zahájení, slavnostní přípitky a oficiálním zakončením

• jedná se o způsob stravování bez zasedacího pořádku a s možností samoobsluhy

• příchozí hosty vítá hostitel nebo ceremoniář, loučí se hostitel osobně

• při objednávání se nesestavuje menu, pouze seznam pokrmů a nápojů

• v pracovním příkaze se uvádějí počty pokrmů a nápojů, množství a druhy nabídkových stolů

Pravidla obsluhy při rautu / recepci

• po zahájení rautu zve hostitel své hosty k nabídkovým stolům

• po nabídce přípitku a chuťovek obsluha pomáhá hostům s výběrem a překládáním pokrmů

• obsluha je rozdělena do dvou pracovních skupin
1) má na starosti péči o nabídkové stoly
2) má na starosti nabídku nápojů a udržování pořádku

• poloprázdné nebo nevkusně vypadající mísy obsluha doplňuje nebo upravuje, prázdné odnáší a přináší nové

• ve vhodný okamžik nabízí speciality teplého stolu, sýry, dezerty a ovoce

• po celou dobu nabízíme, alko i nealko nápoje

• tabákové výrobky se dříve nabízely u kuřáckých stolků (popelník, svíčka – dnes pouze ve venkovních prostorách)

• nabídkou kávy a digestivu raut zpravidla končí

• závěr rautu – vedoucí otevírá dveře, obsluhující a hostitel vytvoří špalír a s hosty se loučí

Kontakt

Social Networks

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2022 All Rights Reserved.