Voda

(charakteristika, rozdělení)

Voda:

 • je součástí života, lidské tělo ji ztrácí dýcháním, potem, močí, stolicí a musí ji neustále dodávat
 • snížení obsahu vody v lidském organismu o 10 % vyvolá vážné zdravotní poruchy (tzv. dehydrataci), při snížení obsahu vody o 20 % nastává smrt.
 • je-li málo vody ve stravě, musíme jí více přijmout v nápojích
 • člověk denně potřebuje asi 3 l vody, z toho nejméně 1 l v nápojích
 • při zvýšené fyzické námaze je nutné vodu neustále dodávat
 • nejvíce zvyšují potřebu pití jídla sladká, slaná, tučná a pokrmy obsahující příliš mnoho bílkovin

Podle účelu použití rozlišujeme vodu:

 • pitnou vodu – musí být zdravotně nezávadná, bez choroboplodných mikroorganismů
 • používá se k pití, vaření a osobní spotřebě
 • má být bezbarvá, bez zápachu, příchuti a zabarvení
 • nápoje s teplotou okolo 10 °C tlumí pocit žízně lépe než nápoje chladnější, tj. pod 5 °C
 • užitkovou vodu – používá se na mytí, praní apod.
 • provozní vodu – v potravinářství se nesmí používat, používá se k technickým účelům

Stolní voda:

 • je vybraná pitná voda vysoké jakosti, většinou získaná z hlubinných zdrojů
 • plní se do polyetylenových lahví 1,5 l, 2 l nebo do odlehčených skleněných lahví
 • v prodeji je stolní voda přírodní, perlivá (sycená oxidem uhličitým), ochucená a kojenecká (je vysoce jakostní)
 • nejznámější jsou Dobrá voda, Aqua viva Emka, Zlatá voda, Horský pramen, Tanja, Pravá kojenecká voda Mimi apod.
 • stolní voda se hodnotí senzoricky (chuť, pach), chemicko- fyzikálně a mikrobiologicky

Minerální vody:

 • obsahují při vývěru na 1 l nejméně l g rozpuštěných látek nebo l g rozpuštěného oxidu uhličitého
 • obsahují ionty v různých poměrech a množstvích
 • při dlouhodobé konzumaci je vhodné minerální vody střídat
 • nesmí být mikrobiologicky upravované a splňují při výstupu hygienické požadavky

Rozdělení minerálních vod:

 • podle teploty zřídla – chladné (do 20°C), vlažné (20-30°C), teplé (30-50°), horké (nad 50°C)
 • podle převažujících minerálních složek – alkalické (obsahují převážně sodné ionty), zemité (vápník a hořčík), salinické (sodík, síran), sádrovcové (vápník, síra), ryze hořké (hořčík, síra)
 • podle obsahu plynů – kyselky (obs. oxid uhličitý), sirovodíkové, metanové, dusíkové atd.
 • podle účinku na organismus – stolní, léčivé, převážně léčivé

  (stolní – Mattoni, Poděbradka, Exelzior, Korunní kyselka, Ida, Ondrášovka, převážně léčivé – Bílinská kyselka, Mlýnský pramen, Salvátorka apod., léčivé mají vědecky prokázané léčivé účinky) -Šaratice (je sírohořečnatosodná, působí jako projímadlo), -Vincentka (kyselka, léčí horní cesty dýchací, neurózy, vhodná na inhalaci), -Znojemská hořká (obdoba Šaratice)

 • Minerální vody se plní do skleněných nebo polyetylénových lahví. Některé minerální vody se ochucují sirupem. Usazené minerální látky na dně lahve nejsou závadou. Minerální vody nejsou vhodné pro dlouhodobou konzumaci.

Sodová voda:

 • je pitná voda, sycená oxidem uhličitým v množství nejméně 4 g ba 1 litr
 • od perlivé stolní vody se sodová voda liší kvalitou vody
 • perlivá stolní voda je kvalitnějším výrobkem
 • v prodeji je stolní sodová voda, aromatizovaná sodová voda citronem (neobsahuje cukr) a sodová voda s příchutí jablka (s nízkým obsahem cukru)
 • sodová voda je čirá, bezbarvá, jiskrná, jemně perlí a má říznou, osvěžující chuť a vůni
 • nesmí obsahovat cizí příměsi ani usazeninu

Kontakt

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2024 All Rights Reserved.