Výživa a způsoby stravování

(zásady správné výživy, výživové normy, doporučené denní dávky živin)

 • Člověk musí jíst a pít, aby mohl žít a pracovat.
 • Bez správné výživy nemůže zůstat zdráv.
 • Proto musí při výběru stravy využít svých rozumových schopností a stravu vybírat podle množství a složení.
 • Člověk musí způsob stravování usměrňovat a stravovat se racionálně.

Výživa:

 • Významný faktor životního stylu – ovlivňuje zdraví
 • Pokrývá potřebu energie jedince
 • Spojena s emocemi, pocity uspokojení
 • Proces,během kterého organismus využívá potravu
 • Zahrnuje trávení, vstřebávání, transport, metabolismus a skladování živin

Racionální výživa:

 • obsahuje optimální množství a poměr základních živin, minerálních látek, vitamínů a odpovídá současným vědeckým poznatkům a cílům společnosti
 • pro člověka je přirozená strava smíšená, která odpovídá jeho fyziologickým potřebám
 • množství a složení stravy je ovlivněno pohlavím, tělesným zatížením, věkem, zdravotním stavem a prostředím
 • nevhodně volená skladba a množství stravy způsobuje civilizační choroby.

Doporučené výživové dávky:

 • jsou vypracované pro vybrané druhy živin (základní a doplňkové)
 • do základních živin patří bílkoviny celkem a bílkoviny živočišné, tuky celkem a kyselina linolová, glycidy, vápník, železo, vitamín A, Bl, B2, C a E
 • mezi doplňkové živiny patří rostlinné bílkoviny, některé minerální látky a vitamíny ( P, Zn, Mg, B6, PP…)
 • nové doporučované dávky potravin snižují spotřebu tuků (zejména živočišných)
 • snížení živočišných bílkovin a energie
 • doporučuje se zvýšit podíl nestravitelné vlákniny a téměř všech vitamínů
 • z toho vyplývá snížit podíl živočišných potravin o 10 – 20 %

Racionální výživa:

 • racionální (rozumná) výživa má individuální charakter a splňuje všechny nároky organismu. Je nutné dodržovat několik zásad

Hlavní zásady racionální výživy:

 1. Energetická hodnota stravy
 2. Složení stravy
 3. Správná příprava stravy
 4. Správné časové rozložení jídla
 5. Prostředí, kde je jídlo konzumováno
 6.  

1. Energetická hodnota stravy

 • příjem stravy odpovídá energetickému výdeji
 • v průběhu života se příjem energie mění
 • v dětství kdy organismus roste a sílí musí být přívod energie vyšší, než je energetický výdej
 • v pozdějším věku se má přívod energie snižovat

2. Složení stravy

 • má obsahovat denně správné množství základních živin, vitamínů a minerálních látek
 • pokrmy je vhodné kombinovat tak, aby v nich byly zastoupeny všechny základní skupiny potravin
 • doporučuje se denně přijmout asi 15 % bílkovin, 30% tuků, 55% glycidů (sacharidů)

3. Správná příprava stravy

 • zvolit šetrnou předběžnou i tepelnou úpravu potravin podle druhu

4. Správné časové rozložení jídla

 • 3 až 5 denních jídel
 • u nás je zvykem konzumovat snídani, oběd, večeři, které se doplňují přesnídávkou a svačinou

5. Prostředí, kde je jídlo konzumováno

 • způsob servisu, kulturnost prostředí, vzhled pokrmu

Obsah pro Vás připravila Mgr. Jaroslava Vaněčková.

Kontakt

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2024 All Rights Reserved.