2.ročník

SYSTÉM VRCHNÍHO ČÍŠNÍKA

– používá se při jednoduché obsluze, stejně tak i rajónový a skupinový systém 

– tento systém je u nás nejrozšířenější v provozovnách s větším počtem míst 

– spočívá v tom, že každý z kolektivu pod vedením vrchního číšníka plní svoji funkci

* vrchní číšník – plánuje, řídí, kontroluje, inkasuje

* jídlonoš – odpovídá za servis pokrmů

* nápojář – připravuje pracoviště, dělá debaras, odpovídá za servis nápojů

* polévkář – připravuje pracoviště, dělá debaras, odpovídá za servis polévek

výhody: využití různé úrovně kvalifikace číšníků, všichni nemusí ovládat vše  

nevýhody: spokojenost hostů závisí na všech zaměstnancích mezi nimiž mohou být i nezodpovědní jedinci 

 

Vrchní číšník

 • plánuje, řídí a kontroluje práci podřízených
 • odpovídá za úroveň obsluhy
 • musí mít přirozenou autoritu, být příkladem ostatním
 • zaučuje nové spolupracovníky
 • vede administrativu, kasíruje hosty, odvádí tržby

Jídlonoš

 • zodpovídá za servis pokrmů – zná jejich charakteristiku a způsob servisu
 • zastupuje vrchního číšníka

Nápojář

 • zodpovídá za servis nápojů – zná jejich sortiment, charakteristiku, přípravu a servis
 • zajišťuje přípravu pracoviště

Polévkář

 • zodpovídá za servis polévek – zná jejich charakteristiku a servis
 • pomáhá při přípravě pracoviště a jeho úklidu

Kontakt

Social Networks

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2022 All Rights Reserved.