1.ročník

GASTRONOMICKÁ PRAVIDLA

… jsou shrnutím mezinárodních pravidel a zkušeností z oblasti stravování, sestavování jídelních a nápojových lístků, pořádání slavnostních hostin a technologie přípravy pokrmů. 

Moderní gastronomie respektuje pravidla zdravé výživy, především z hlediska energetické a biologické hodnoty pokrmů a nápojů. 

Dvě základní oblasti použití gastronomických pravidel v praxi jsou sestavování jídelních a nápojových lístků a slavnostních menu. 

Více o gastronomických pravidlech v odkazu jídelní a nápojový lístekmenu – pravidla pro sestavování a v dalších ročnících. 

Kontakt

Social Networks

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2022 All Rights Reserved.