Druhy stravy

(rozdělení, charakteristika)

Druhy stravy

Rozlišuje se strava:

 • smíšená (vyvážená)

 • vegetariánská

 • syrová, raw strava

 • makrobiotická

 • kyselinotvorná a zásadotvorná (dělená disociovaná strava)

 • další alternativní směry (výživa dle krevních skupin, organická strava, Ájurvéda)

Strava smíšená

 • je pro člověka přirozená a odpovídá jeho fyziologickým potřebám
 • správně vyvážená strava musí mít správný poměr základních organických živin
 • u dospělého člověka má být celková energetická potřeba krytá asi z 15 % bílkovinami, 30 % tuky a 55 % glycidy
 • v různých podmínkách se může tento poměr měnit
 • musí být pestrá a obsahovat 5 různých skupin potravin
 • maso, masné výrobky a vejce – mají krýt asi l0 % celodenní energie
 • mléko a mléčné výrobky – mají tvořit asi l5 % celodenního výdeje energie
 • obiloviny a luštěniny – tvoří asi 35 % celodenní energie (zdroj bílkovin a glycidů)
 • zelenina, ovoce a brambory – tvoří asi l5 % energie. Mají velký biologický význam, jsou zdrojem vitamínů a minerálních látek
 • tuky a cukr – jsou zdrojem energetické hodnoty, mají tvořit asi 25 % příjmu. Strava má být plnohodnotná. Nevyrovnanost v jednotlivých složkách potravy může být příčinou různých problémů

Vyvážená strava (někdy též „smíšená strava“) je taková strava, která se skládá z různých druhů potravin (v ideálním případě živočišného i rostlinného původu) a poskytuje dostatečné množství živin, které jsou nezbytné pro dobré zdraví.

zdroj: nzip.cz

Vegetariánská strava

 • je strava zaměřená na rostlinné potraviny
 • ze stravy se vylučuje hlavně maso
 • názory na tento druh stravy se do jisté míry liší
 • nekonzumeje se: maso, sádlo, želatina, mořské plody, alkohol atd.
 • vegani – totální vegetariáni, ze stravy vylučují všechny živočišné potraviny vč. medu
 • vitariáni– konzumují syrovou rostlinnou stravu
 • laktovegetariáni – kromě rostl. stravy konzumují mléko a mléčné výrobky
 • laktoovovegetariáni – strava obohacena o mléko, ml. výrobky a vejce
 • semivegetariáni – konzumují ryby a drůbež, jde o přechod mezi stravou vegetariánskou a smíšenou

Pojem „vegetariánství“ pochází od zakladatele klasického , filozofa Pythagora. Latinské slovo vegetare znamená „oživit“ a popisuje stravovací návyk, kdy člověk kromě potravin rostlinného původu konzumuje pouze produkty živých zvířat (např. vejce či mléko). Naopak maso je „zakázáno“.

zdroj: nzip.cz

Syrová strava

 • při tepelném zpracování potravy se u některých potravin ničí biologická hodnota (některé vitamíny)
 • je to hlavně u rostlinné stravy , zejména u ovoce a zeleniny
 • z živočišné potravy se v syrovém stavu používá mléko a mléčné výrobky
 • používá jako doplněk stravy

Raw strava

 • syrová, čerstvá strava
 • zachování vitamínů a minerálů, živin a aktivních enzymů
 • ohřátá do 42—45 °C
 • bez barviv, konzervantů a umělých sladidel
 • ovoce, zelenina, luštěniny, obiloviny, semínka, ořechy, řasy, za studena lisované oleje
 • používá se odšťavňování, mixování a sušení ovoce a zeleniny, klíčení semen, obilovin a luštěnin

Výhody raw stravy 

Konzumace syrové stravy pomůže organismu s regenerací. Dochází k úpravě tělesné váhy, zlepšení stavu pokožky, zastavení padání vlasů. Zbavíme se překyselení, budeme odolnější vůči stresu a působení různých patogenů. U živé stravy nedochází k imunitní reakci našeho těla. Nebudeme tedy po jídle unavení a můžeme plně fungovat i s plným žaludkem. Naše tělo pročistí a bude mít čas na obnovu. Raw strava obsahuje méně tuku, sodíku a cholesterolu a spoustu vlákniny, minerálů, vitamínů, enzymů a dalších důležitých živin. Velkou výhodou je i rychlost přípravy pokrmů a minimum znečištěného nádobí, které pak většinou stačí pouze opláchnout a je uklizeno.

Nevýhody raw stravy

V případě nedostatečně pestré stravy může mít raw strava i řadu nevýhod. Z celostního pohledu je pro mnohé energeticky nevyrovnaná a ochlazující. Může hrozit nedostatek vitamínu B12, vitamínů rozpustných v tucích, omega-3 nenasycených mastných kyselin, tělu také můžou chybět bílkoviny. Hůře se vstřebávají karotenoidy a lykopen.

zdroj: lekarna.cz

Makrobiotická strava

 • patří mezi výživové směry, které se v praxi projevují v mnoha formách
 • vychází z taoistické filozofie založené na staročínských vševesmírných prasilách JIN a JANG (+ a -)
 • podle tohoto principu je nutriční hodnota každé potraviny určována poměrem jin a jang
 • ideální poměr jin a jang má obilné zrno, a proto tvoří základ makrobiotické stravy
 • klasická makrobiotika má několik stupňů od zcela jednostranné obilné stravy, až k stravě pestřejší, kde základem je také obilí
 • ze stravy se téměř vylučují veškeré živočišné produkty, saláty, ovoce a sladké pokrmy, koření, polotovary, alkohol, káva
 • na minimum se omezuje také přívod vody
 • označuje dlouhý život, obsahuje 50 % obilovin, 30 % zeleniny, 15 % luštěnin, 5 % kvašené zeleniny

 • za zakladatele makrobiotiky se považuje japonský filozof G. Oshawa (1 893 – 1 966)
 • podle teorie makrobiotiky je možné léčit různá onemocnění
 • většina principů tohoto učení je v rozporu s vědeckými poznatky
 • strava neobsahuje dostatečné množství plnohodnotných bílkovin, vápníku, železa, vitamínu C, D a B12
 • z těchto důvodů je nutné před přísnou makrobiotikou varovat
 • doporučuje se jako doplněk běžné výživy, která může účinně přispět k vyrovnání jejích nedostatků

Kyselinotvorná a zásadotvorná strava

 • jde o názor, že stravou je možné ovlivnit chemickou reakci tělesných tekutin
 • strava, o které se předpokládalo, že působí zásaditě je tzv. zásadotvorná (zelenina, ovoce, rýže, brambory)
 • strava, o které se tvrdilo, že vytváří kyselé prostředí se nazývala kyselinotvorná (maso, vejce, obiloviny, ryby a mléčné výrobky)
 • později se ukázalo, že strava nemůže výrazně ovlivnit chemickou reakci krve a ostatních tělních tekutin

Dělená strava

 • princip dělené stravy je znám již z 20. let minulého století
 • za tvůrce tohoto systému se považuje americký lékař William Howard Hay, který jako první rozdělil potraviny do 3 skupin – kyselé, zásadité a neutrální

Další alternativní směry

Výživa dle krevních skupin

 • zakladatelem výživové teorie podle krevních skupin byl naturopat Peter J. D‘Adamo, který navázal na výzkumy svého otce. D’Adamo se zabýval vztahem mezi skladbou jídelníčku a krevními skupinami
 • svoji teorii založil na individualitě každého z nás, která souvisí s genetickými vlohami
 • tyto genetické vlohy bychom podle něj měli využít při rozhodování, jakým způsobem se budeme stravovat
 • v lidské populaci se vyskytují 4 základní krevní skupiny – 0, A, B, AB
 • každá skupina má svůj specifický znak – antigen na membráně červených krvinek
 • červené krvinky pak podle D’Adama reagují na určité potraviny lépe, nebo hůře, což ovlivňuje, jak se po jídle cítíme
 • na základě tohoto principu pak rozdělil potraviny pro danou skupinu na vhodné a nevhodné
 • zdroj: svetplodu.cz

Organická strava

 • strava pochází z ekologického zemědělství

 • označováno jako bio

 • neobsahují rafinovanou mouku a cukr, umělá sladidla či barviva

 • bioprodukt je výsledkem ekologického zemědělství , rostlinného nebo živočišného původu

 • biopotravina se řídí velmi přísnými pravidly

  Organické zemědělství však nemůže zajistit obživu pro celou populaci: bez anorganických hnojiv by se neurodilo dostatek potravin a bez použití pesticidů by značná část úrody byla zničena (za nynějšího stavu použití pesticidů se odhaduje, že škůdci zničí 30 % úrody).

Ajurvéda

 • starý medicínský systém, čínská medicína

 • věda o životě a dlouhověkosti, léčí příčinu nemocí, řídí se stravovacími pravidly

  Koncept vychází z ájurvédské teorie šesti chutí. Každá chuť má na naše tělo své specifické působení a lze je tak využít k terapeutickému účelu. Naše tělo bude ovlivňovat jinak sladká chuť, která uklidňuje a uzemňuje a jinak pálivá chuť, která zvyšuje oheň v organismu. Některým lidem může tak být kořeněné jídlo ku prospěchu, protože potřebují podpořit trávicí oheň v žaludku a tím zdravé zažívání. Někomu ale může způsobit příliš velkou horkost, která se pak projeví například záněty a přílišným hněvem. Být si vědom toho, které chutě nám dělají dobře, a které nikoli, je základem pro vlastní schopnost regulovat svůj zdravotní stav a udržovat se v psychosomatické rovnováze.

  zdroj:everest-ayurveda.cz

Kontakt

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2024 All Rights Reserved.