Výživa

(význam, racionální výživa, poživatiny – rozdělení)

Výživa:

je souhrn složitých a nepřetržitých procesů přijímání látek k zajištění energetického výdeje, potřebné při tvorbě a obnově tkání a zajištění a regulaci fyziologických funkcí organismu

Význam výživy:

 • je základní podmínkou života
 • obsahuje optimální množství a poměr základních živin, minerálních látek i vitamínů ve stravovacím procesu a odpovídá současným vědeckým poznatkům

Nesprávná výživa:

 • je velmi často příčinou nemocí.
 • člověk musí vědomě svůj způsob stravování usměrňovat. Má využít všech současných poznatků a stravovat se racionálně.
 • člověk při výběru stravy, jejího množství, složení, ale i podmínek jejího příjímání musí využít svých rozumových schopností. Nemůže jíst bez výběru to, co má právě k dispozici , neboť takový způsob stravování má nepříznivé následky.

RACIONÁLNÍ VÝŽIVA:

Racionální (rozumná) výživa má individuální charakter a splňuje všechny nároky organismu.

Hlavní zásady racionální výživy:

 

Energetická hodnota stravy – příjem stravy odpovídá energetickému výdeji. V průběhu života se příjem energie mění. V dětství kdy organismus roste a sílí, musí být přívod energie vyšší, než je energetický výdej. V pozdějším věku se má přívod energie snižovat.

Správná příprava stravy – zvolit šetrnou předběžnou i tepelnou úpravu potravin podle druhu.

Složení stravy – má obsahovat denně správné množství základních živin, vitamínů a minerálních látek. Pokrmy je vhodné kombinovat tak, aby v nich byly zastoupeny všechny základní skupiny potravin.

Správné časové rozložení jídla – 3 až 5 denních jídel. U nás je zvykem konzumovat snídani, oběd, večeři, které se doplňují přesnídávkou a svačinou.

Prostředí, kde je jídlo konzumováno – způsob servisu, kulturnost prostředí, vzhled pokrmu.

POŽIVATINY:

 • vše, co příjmáme ústy, kromě léků
 • jsou to potraviny, pochutiny a nápoje
 • tvoří surovinové zázemí člověka a uspokojují základní potřeby člověka

ROZDĚLENÍ POŽIVATIN:

 1. Potraviny
 2. Pochutiny a) k dochucení (koření, směsi) b) k povzbuzení (káva,čaj…)
 3. Nápoje – dodávají potřebnou vodu
 1.  

Kontakt

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2022 All Rights Reserved.