3.ročník

SOP - samostatná odborná práce (závěrečné zkoušky)

Banket – osnova SOP, závěrečná práce žáka

Banket - slavnostní hostina

Vstup pouze pro zvané.

Platí vždy hostitel.

Společenské oblečení.

Není stanoven minimální počet hostů.

Hosté sedí u slavnostní tabule podle zasedacího pořádku označeného jmenovkami.

Jednotné složité (4-5 chodů) nebo slavnostní menu (6 a více chodů).

Prostření tabule

Tvar tabule značíme podle písmene: I, T, H, U, E, O.

Místo na couvert pro 1 hosta: 80×40 cm.

Šíře tabule 120-160 cm, středová 1/3 na dekoraci.

Přesah ubrusu 30 cm na každé straně.

Nejlépe banketní ubrus, při menších ubrusech prostíráme ubrusy odzadu. Jejich vzájemné překrytí minimálně 15 cm.

Dekorace jen do výše očí, kopíruje tvar tabule, pozor na vůně!

Servis

Překládáním z mís hostům přímo na talíře ZLEVA!

Společné nástupy a odchody obsluhy podle pokynů vrchního číšníka.

Zrcadlová obsluha.

Host se nesmí dostat „dokleští“.

Možná i obsluha „a la kloš“.

Důraz na prezentaci a profesionalitu.

Formální úprava písemností SOP

Písmo Times New Roman, velikost písma 12b, řádkování 1,5.

Rozsah práce nejméně 10 stran textu.

Možnost doplnit obrázky, nákresy, fotografiemi.

Desky (titulní list) – použijte šablonu školy.

Za titulním listem následuje „Prohlášení autora a poděkování“.

Obsah je umístěn na třetí stránce – uveďte názvy kapitol a stránkování.

Vlastní zpracování dle osnovy SOP.

Závěrečný list – seznam použitých zdrojů, literatura, normy, internetové zdroje, zdroje obrázků a příloh.

Používat tabulátory, ne opakovaně mezerník.

za každým interpunkčním znaménkem je mezera (u pomlčky z obou stran).

Osnova SOP

a)      Úvod – uveďte, proč jste se zaměřil/a na dané konkrétní téma, jaké jsou hlavní cíle Vaší práce

b)      Řešení

1. Charakteristika vylosované příležitosti s ohledem na využití v gastronomii

2. Objednávka akce

3. Potvrzení objednávky

4. Návrh slavnostního menu a zálohová faktura

5. Žádanka na inventář na výseč tabule pro 4 osoby

6. Nákres tabule se zasedacím pořádkem, včetně rozmístění výzdoby

7. Nákres prostření pro 1 osobu, včetně popisu

8. Charakteristika podávaných pokrmů a nápojů

9. U hlavního chodu -vypracování kalkulace, technologický postup, včetně popisu úpravy pokrmu na talíři

10. Popis hlavní suroviny u vybraného pokrmu a jejího dalšího možného využití v gastronomii

11. Servis hlavního chodu včetně nápoje

12. Časový harmonogram akce

13. Vyúčtování akce

c)      Cizojazyčná část

14. Překlad menu do zvoleného jazyka

15. Stručná charakteristika podávaných pokrmů a nápojů v cizím jazyce v rozsahu 1 strany

d)      Závěr

16. Splnění cílů a vlastní přínos pro žáka

a) Úvod - Cíl práce SOP

Rozsah minimálně 10 vět!

Důvod vypracování (scénář banketu pro závěrečné zkoušky oboru … podle jednotného zadání.

Předpoklad získaných odborných kompetencí.

Předpoklad získání a posílení dalších znalostí a dovedností (ICT, EKO, UCT…).

Mezipředmětové vztahy.

Přidaná hodnota práce.

Příklad žákovského stanovení cílů:

Samostatnou odbornou práci vypracovávám kvůli uspěnému zakončení závěrečných zkoušek. Pomůže mi hlavně v předmětu Stolničení. Téma jsem si nevolil sám, ale bylo mnou vylosované. Práci píši i z důvodu, že doufám v její využití v mém budoucím povolání. Myslím, že by se mi tato práce mohla v budoucím životě hodit. Je velmi obšírná a mnoho věcí z ní někdy určitě využiji.

Naučím se sestavovat banketní menu. Tyto znalosti mi jistě pomohou se sháněním práce v mém oboru. Při zpracování banketu si ověřím znalosti v mnoha odvětvích např. sestavování MENU pro různé příležitosti, sezónnost a období. Procvičím charakteristiky nápojů a pokrmů. Tento úkol mi pomůže se zdokonalením mé práce s PC zejména v Microsoft Office. Dalším mým cílem je zvědavost, zda jsem schopen uspět a poprat se s prací tak, abych prospěl.

b) 1. Charakteristika vylosované příležitosti

Rozsah minimálně 10 vět!!!!

Rozbor příležitosti z hlediska:

  – téma banketu

  – termínu konání banketu

  – složení společnosti hostů

  – základních informací o firmě, pro kterou je banket pořádán

  – lokality, kde se banket pořádá

  – naší provozovny

b) 1. Využití v gastronomii – aspekty příležitosti

Rozsah minimálně 10 vět!

Rozbor příležitosti z hlediska gastronomického pohledu:

  – na tradice

  – na sezónnost

  – na region

  – na společnost hostů

Vždy zohlednit suroviny, pokrmy i tepelné úpravy.

b) 2. Objednávka akce

Povinné náležitosti:

Anglický styl psaní písemností tj. vše zleva.

Před a za textem dopisu vždy 2x zařádkovat, odstavce uvnitř dopisu oddělit 1x zařádkováním.

Pro dopis použít hlavičkový papír nebo 1. adresa je odesilatel, 2. adresa je příjemce.

Za oslovením vždy čárka a malé písmeno.

Pod jménem podpisu vždy funkce ve firmě.

Povinný obsah objednávky:

Kontaktní údaje, datum objednání.

Datum a čas trvání.

Téma banketu a počet hostů.

Finanční limit, platební údaje.

Specifická přání.

Přílohou objednávky je jmenný seznam hostů pro zasedací pořádek.

b) 3. Potvrzení objednávky

Povinný obsah potvrzení objednávky:

Kontaktní údaje.

Datum potvrzení objednávky cca 3 dny po objednávce.

Potvrzení všech údajů z objednávky.

První přílohou potvrzení objednávky je návrh menu.

Druhou přílohou potvrzení objednávky je zálohová faktura.

b) 4. Návrh slavnostního menu

Vzorový příklad sestavy pokrmů na slavnostním menu

  Aperitiv

Studený předkrm

  Pivo

  Polévka

  Bílé víno

  Teplý předkrm nebo ryba

  Růžové nebo červené víno

  Hlavní chod

  – dolévání RV nebo ČV

  Sýr

  Šumivé víno – sekt

  Moučník

  Mocca káva

  Digestiv

b) 4. Zálohová faktura

= formulář, daňový doklad

= účet za dodané zboží nebo službu

Obsahuje detailní popis zboží nebo služeb, způsob platby a datum splatnosti platby.

Náležitosti faktury jsou definovány českou legislativou (Obchodní zákoník, Zákon o účetnictví).

Povinné náležitosti faktury:

Údaje o své společnosti včetně jména a názvu, sídle, místě podnikání a identifikačním čísle.

Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku musí uvádět i údaj o tomto spisu včetně spisové značky.

Označení účetního dokladu.

Obsah účetního případu a jeho účastníci.

Peněžní částka nebo informace o ceně za jednotku a množství.

Okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění účetního případu.

Podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování a podpis.

b) 4. Zálohová faktura

 

Zálohová banketní faktura:

Vždy je podložena písemnou objednávkou.

Často je nedílnou přílohou potvrzení objednávky.

Obvyklá splatnost je 14 dní.

Vzhledem k tomu, že zálohová faktura je přílohou potvrzení objednávky – jejich datum vystavení a odeslání se shoduje.

 

 

V textu faktury:

Zopakovat část z objednávky, který specifikuje banket (téma, datum, příležitost).

Uvést celkovou dohodnutou cenu.

Uvést dohodnutá procenta zálohy pro krytí materiálových nákladů odbytového střediska (obvyklé je 50% celkové ceny).

b) 5. Žádanka na inventář na výseč tabule pro 4 osoby

Vychází z předchozích částí SOP:

  – nákres místnosti (nábytek)

  – nákres couvertu (VSI)

  – popis servisu

Nezapomenout na MSI, inventář pro servis.

Rezerva VSI vždy 10% ze součtu.

Rozdělit v seznamu VSI podle materiálů.

Nábytek zvlášť.

U stolů a textilu uvádět rozměry.

V žádance uvádějte pouze inventář potřebný před příchodem hostů (viz. zadání – žádanka na inventář na výseč tabule pro 4 osoby – nejedná se o žádanku na inventář potřebný pro kompletní servis menu).

b) 5. Žádanka na inventář pro servis výseče tabule pro 4 osoby

Příklad počítání inventáře pro sevis u výseče slavnostní tabule při banketu pro 4 osoby:

DEZERTNÍ TALÍŘE

  • Předkrm 4 ks
  • Sýr 4 ks
  • Moučník 4 ks
  • Součet 4×3= 12 ks
  • + min.10% rezerva = 2 ks
  • Celková potřeba dezertních talířů: 14 ks (12+2)
samostatná odborná práce SOP

b) 6. Nákres tabule, místnosti a zasedací pořádek

Nákres místnosti pravidla:

Stačí nákres jedné místnosti se vchodem pro hosty a vchodem do kuchyně. Orientace tabule uprostřed místnosti tak, aby hostitel seděl čelem ke dveřím. Dekorační stůl musí být vidět ode dveří i při sezení. Odkládací stoly vedle vchodu do kuchyně, možné druhý v protějším rohu místnosti. Nákresy mohou být i náznakové – čáry a geometrické tvary. V legendě uvádět jen správné a odborné názvy inventáře. Vše musí být jen na jedné stránce (nákres i legenda).

Zasedací pořádek pravidla:

Hostitel sedí čelem ke dveřím. Pokud to je možné – střídavě muž, žena. Hosti sedí podle důležitosti od hostitele (nejdříve vpravo). Manželé nesedí vedle sebe kromě novomanželů u svatební tabule. Děti sedí na vzdálenějším konci tabule. Vedle zahraničních hostů sedí někdo, kdo umí jejich řeč.

1Okno 1Mrs. Smith Mary – hostitelka
2Věšák 2Mr. Beckett Samuel
3Vstup do kuchyně  3Mr. Wilde Oscar
4Vstup pro hosty 4Mrs. Bowen Elizabeth
5Dveře na WC 5Mr. Yeats William Butler
6Příruční stůl  6Mrs. Lavin Mary

1. Ing. Karel Novák – hostitel, 2. Ing. Miloš Hofman, 

3. RNDr. Petr Polák, 4. Pavel Malý,

5. Ing. Jiří Schneider, 6. JuDr. Pavel Veselý,

7. Ing. Tomáš Dub, 8. JuDr. Vladimír Galuška,

9. Ing. Jaromír Plíšek, 10. Mgr. Jaroslav Kurfüst

X = dveře + = okno

b) 7. Nákres prostření pro 1 osobu včetně popisu Couvert pro hosta

příklady žákovského zpracování couvertu

1. sklenice na vodu, 2. sklenice na bílé víno, 3. sklenice na červené víno, 4. sklenice na sekt

5. dezertní příbor, 6. polévková lžíce, 7. rybí příbor, 8. masový příbor, 9. moučníková vidlička

10. klubový talíř s tlumítkem, 11. dezertní talíř + plátěný ubrousek, 12. pečivový talíř

1. dezertní vidlička, 2. rybí vidlička, 3. masová vidlička

4. masový nůž, 5. rybí nůž, 6. polévková lžíce, 7. dezertní nůž

8. moučníková vidlička

9. sklenice na červené víno, 10. sklenice na bílé víno, 11. sklenice na sekt

12. klubový talíř, 13. klubová dečka, 14. dezertní talíř, 15. plátěný ubrousek

16. couvertový talíř, 17. jmenovka, 18. menu

19. hrana stolu, 20. odstup od hrany stolu 2 cm

b) 8. Charakteristika pokrmů

Zpracovat zvlášť pokrmy a nápoje. U pokrmů uvést i charakteristiky všech příloh.

Vzor charakteristik najdete v Recepturách teplých pokrmů, v odborné literatuře a časopisech.

Nápoje i v letácích specializovaných prodejen a supermarketů.

Na internetu si vždy ověřujte alespoň 2 zdroje (důvěryhodnost).

Do charakteristiky pokrmu patří:

Vzhled (popis)

Mozaika

Konzistence

Vůně

Chuť

POZOR, charakteristika není technologický postup!

Příklad charakteristiky pokrmu – Roštěná po Rusku:

Dozlatova opečený plátek roštěné přelitý středně hustou smetanovou šťávou s vložkou restovaných žampiónů. Na vrchu dekorace opečeným keksem slaniny, sterilovanou řepou a strouhaným křenem. Šťáva je smetanově nažloutlá, jemně nakyslá. Vůně a chuť je typicky masitá, příjemná, harmonická ve všech přísadách, přiměřeně slaná.

b) 8. Charakteristika nápojů

Do charakteristiky nápojů patří:

Druh nápoje a zařazení do kategorie

Vzhled

Buket

Chuť

Alkohol

Pravidla pro servis – sklo, teplota, servis

Doporučené kombinace s pokrmy

Příklad charakteristiky nápoje Rulandské šedé, pozdní sběr, 2011, Vinařství Baloun

Bílé přírodní víno fermentované v nerezových tancích. Suché, alkohol 12,5 %. Odrůdová, středně výrazná, přesto harmonická vůně s charakteristickým aroma máslového pečiva, citrusů a bílých broskví. Šťavnatá, čistá a svěží chuť se středně plným závěrem a decentními tóny zralých hroznů a čerstvých hrušek. Doporučený servis při teplotě 10–12° a kombinace s pokrmy z ryb.

b) 9. U hlavního chodu kalkulace, technologický postup, popis úpravy pokrmu na talíři

kalkulace hlavního chodu

technologický postup

Opláchnutou, blan zbavenou svíčkovou nakrájíme na hrubé nudle, osolíme je a opepříme.

Připravené maso opečeme v horkém tuku, přidáme oloupanou, drobně nasekanou cibuli, společně krátce podusíme, přisypeme prosátou mouku, za stálého míchání maso osmahneme a mírně podlijeme vodou. Pak přidáme rajčatový protlak, smetanu, máslo a citronovou šťávu a pečlivě promícháme.

Směs podle potřeby osolíme, krátce podusíme a ihned podáváme.

Zaregistrovali jste rozdíl mezi recepturou z Teplých norem a zde uvedenou?  

kalkulace přílohy

technologický postup

Porce brambor opečených s cibulí osmaženou na másle. Brambory jsou nakrájené na plátky, mají vůni a chuť po másle s cibulkou, jsou vláčné.

Brambory nakrájíme na silnější plátky. Cibuli nakrájenou na jemná kolečka osmažíme na másle dorůžova, přidáme nakrájené brambory, krátce je za občasného promíchání mírně opečeme a ihned expedujeme.

b) 10. Popis hlavní suroviny a její možné využití v gastronomii

Předpokládá se, že hlavní surovinou je některý druh masa.

Výjimka je na přání hostitele možná: například vegetariánské menu, náboženské důvody, sezónní nebo regionální speciality apod..

Potravinářské hledisko rozboru hlavní suroviny:

Složení po stránce živin (B, T, S, ML, V, voda), EH, BH, svalovina a tuk, jateční typ zvířat.

Popis a charakteristika části,   která je na hlavní pokrm použita.

Technologické hledisko rozboru hlavní suroviny:

Typické a vhodné technologické úpravy pro druh jatečního masa.

Typické a vhodné technologické úpravy pro část masa, která je na hlavní pokrm použita.

Další typické postupy a pravidla práce s konkrétní částí.

Specifikace použité tepelné úpravy.

Další doporučené přílohy k pokrmu.

Sezónní aspekty použití suroviny.

Příklady pokrmů z hlavní suroviny pro studenou i teplou kuchyni.

b) 11. Servis hlavního chodu včetně nápoje

Typ zvolené banketní obsluhy vychází z počtu hostů

  – překládání z mís hostům přímo na talíře zleva

  – a la gloš

  – překládáním z mís přes keridon

Společné nástupy a odchody na pokyn vedoucího banketu. Zrcadlová obsluha. Host se nesmí dostat „do kleští“. Používáme nachservis. Nápoje se u tabule neprezentují, ani nedegustují.

Pořadí servisu jednotlivých částí hlavního chodu:

Debaras po mezichodu a skla po nápoji

Doplnění pečiva na couvertový talíř

Servis nápoje k hlavnímu chodu (kam s ním na dolití?)

Založení nahřátých talířů na pokrm, talířků na kosti apod.

Servis event. studené přílohy

Servis masa vpravo na talíř k noži, nebo do spodní části talíře

Servis přílohy vlevo na talíři k vidličce tak, aby mohla být zepředu odebírána, nebo do vrchní části talíře

Omáčkou přeléváme, šťávou podléváme

Popis postupu musí obsahovat zejména:

CO?

KDO?

Z KTERÉ STRANY?

JAK?

ČÍM?

KAM?

V JAKÉM POŘADÍ?

Příklad popisu servisu studeného předkrmu:

Šunková rolka s křenovou šlehačkou

Debaras skleniček po aperitivu číšníky zrcadlově zprava na tácky. Další číšníci přinášejí mísy se šunkovými rolkami. Na pokyn vedoucího banketu překládají hostům zrcadlově rolky překládacím příborem zleva na založené dezertní talíře tak, aby rolka ležela napříč před hostem a byla odekorovaná. Servis začíná vždy od hostitele a čestných hostů.

b) 12. Časový harmonogram akce

Dodržet objednané časy z objednávky a zohlednit počet obsluhovaných hostů.

Formát časových údajů je vždy: hh:mm-hh:mm

Uvést i časy plánované hrubé a čisté přípravy prostoru.

Uvést čas servisu, konzumace i debarasu jedné položky menu dohromady.

Před každým pokrmem kromě předkrmu a moučníku doplnit pečivo a nalít nebo dolít nápoj.

Příklad zápisu:

12:15 – 12:20 doplnění pečiva a servis piva

12:20 – 12:35 servis polévky

b) 13. Vyúčtování akce

Zúčtování hostiny se provádí podle směrnic vedení provozovny zásadně mimo tabuli.

Účet připravuje vedoucí banketu předem a ve vhodný okamžik ho předloží k podpisu mimo tabuli. Účet musí být přehledný, čitelný a přesný. Jednotlivé položky s hostem odsouhlasíme, aby nedošlo k následným nedorozuměním. Při odčítání zálohy stornujeme příslušný doklad. K podpisu účtu na úvěr je nutné napsat čitelně jméno hosta a v nutných případech také jeho rodné číslo.

Nezapomenout započítat doplňkové služby – výzdoba tabule (květiny, dekorace), případně tisk jmenovek a menu, dle přání hostů např. zajištění hotelového taxi aj..

 

c) 14. Překlad menu do zvoleného jazyka

Překlad menu do angličtiny – žákovský příklad zpracování

Aperol Spritz

  Duck pate with cranberries, almonds and cripsy baguette

Krakonoš 12°

  Venison broth with celestine noodles

Tramín červený 2016 (region Morava, subarea Slovácká)

  Salmon with herbs and vegetables salad

Modrý Portugal 2017 (region  Morava, subarea Znojmo)

  Roe medallions on red wine with mushroom sauce and patato purée

c) 15. Charakteristika pokrmů a nápojů v cizím jazyce

– žákovský příklad zpracování

Aperol Spritz – fresh orange colour, did from bitter and sweet pink oranges, contains 11% of alcohol and it is served with prosecca in a ratio of 4: 6 and a spray of soda

Duck pate with cranberries, almonds and cripsy baguette – Roast duck liver with butter, onion and garlic, pour with wine. Spice up with salt, pepper and thyme and mix. Finally add cranberries and almonds

Krakonoš 12° – Beer with a bitter taste, long-time froth, light lager

Venision broth with celestine noodles – put the bones in cold water and add root vegetables, thyme, bay leaves and cook for two hours. Celestine noodles: make a salty pancake dough, fry it and cut it into thin strips.

Tramín červený 2016 – White semi-dry wine, lemon colour, spiciness aroma with tones of roses and violets

Salmon with herbs and vegetables salad – Broil salmon on thyme, basil and parsley. Vegetable salad is prepared by cutting some vegetables and an iceberg lettuce and pour with salad dressing.

d) 16. Splnění cílů

Rozsah minimálně 10 vět!

Jak hodnotím svou práci (scénář banketu pro závěrečné zkoušky oboru … podle jednotného zadání.

Získané odborné kompetence.

Posílení dalších znalostí a dovedností (ICT, EKO, UCT).

Mezipředmětové vztahy.

Přidaná hodnota práce.

Příklad žákovského zhodnocení cílů:

Samostatnou odbornou práci jsem vypracovala kvůli úspěšnému složení závěrečných zkoušek. Zúročila jsem v ní získané vědomosti a dovednosti za celou dobu mého studia. Práce se mi bude hodit i z důvodu, že doufám v její využití v mém budoucím povolání. Je velmi obšírná a mnoho věcí z ní někdy určitě využiji.

Sestavila jsem slavnostní banketní menu a vypracovala veškeré potřebné písemnosti. V praktickém úkolu ještě připravím výseč slavnostní tabule a část mého menu, abych přesvědčila komisi o svém zdárném absolvování studia. Tento úkol mi pomohl se zdokonalením mé práce s PC, zejména v Microsoft Office.

Seznam zdrojů – závěrečný list práce

Uvádět vždy konkrétní a kompletní zdroje, jinak jde o trestné plagiátorství.

Oddělit od sebe:

  – knihy

  – články z tisku

  – internetové odkazy

Formát je dán normou: ČSN ISO 690/1996

Zjednodušený průvodce: http://cs.wikipedia.org/wiki/Citace

Je vše v pořádku?

Internet:

http://www.napoje-online.cz

http://www.infocesko.cz

http://www.srecepty.cz/ingredience/veprova-panenka

http://www.euroekonom.cz/podnikani-faktura-vzor.php

Knihy:

Technologie přípravy pokrmů 1, Sedláčková Hana, FORTUNA, 2010, Stolničení, Gustav Salač, FORTUNA, 2008

Kontakt

Social Networks

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2022 All Rights Reserved.