1.ročník

Inventář na úseku obsluhy

– jsou to předměty s kterými pracujeme při obsluze

– ošetřování a ochraně inventáře věnujeme náležitou péči (vysoké ceny, snadno poškoditelné)

– personál přejímá morální i hmotnou odpovědnost za inventář

Kontakt

Social Networks

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2022 All Rights Reserved.