2.ročník

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Nápoje mají ve výživě velký význam. Tělo dospělého člověka obsahuje kolem 65% vody, kterou získává pitím nápojů a přijímáním potravy. Bez vody člověk vydrží maximálně 10 dnů.

Nealko nápoje jsou v gastronomických provozech nedílnou součástí nabídky a zpravidla jsou i zdrojem značné části tržeb a zisků. Spotřeba nealko nápojů neustále stoupá. 

Kvalitní pitná voda je základní podmínkou provozu veřejného stravování. 

Minerální vody mají na rozdíl od pitné  vody více rozpustných solí jak do druhů, tak do množství. Minerální vody dělíme dle teploty zřídla na chladné, vlažné, teplé a horké. Dle složení na alkalické, zemité, salinické, sádrovcové a ryze hořké. Podle obsahu plynů na kyselky, vody sirovodíkové, metanové, dusíkové a další.

Z tržního hlediska minerální vody dělíme na stolní, léčivé a převážně léčivé.  Stolní se zpravidla podávají ve veřejném stravování. 

Sodová voda

– vyrábí se z kvalitní pitné vody s přísadou hydrouhličitanu sodného, kuchyňské soli a oxidu uhličitého

– je vhodná jako nápoj tišící žízeň a jako součást dalších druhů nápojů, zejména limonád a míšených nápojů

Limonády

– osvěžující nápoje vyráběné ze sodové vody a sirupů

– dělí se na ovocné, s příchutí, tresťové (umělé), speciální, DIA 

Mošty

Ovocné a zeleninové šťávy

Mléko a mléčné výrobky

Teplé nealkoholické nápoje

Nacházejí široké uplatnění v běžném životě, vyrábějí se buď z klasických surovin, nebo z instantních prášků a granulí. 

Káva

Čaj

Kakao a čokoláda

Ostatní teplé nealko nápoje

… NEMÁTE DOSTATEČNÁ OPRÁVNĚNÍ K ZOBRAZENÍ TÉTO STRÁNKY (na stránkách se pracuje)