Maso

(složení a význam ve výživě, kvalitní znaky masa, zrání, skladování, vady, konzervace)

MASO

MASEM ROZUMÍME:

 • všechny poživatelné části teplokrevných a studenokrevných zvířat se šlachami, vazivem, tukem i cévami

MASO:

 • převážnou část masa tvoří svalovina
 • svalová tkáň se skládá z velmi jemných svalových vláken, které jsou obaleny tenkou blankou
 • určité počty těchto vláken se spojují do snopců
 • svazky snopců tvoří samostatný sval

Složení masa:

 • Voda 50- 80%
 • Bílkoviny 15- 23%
 • Tuky 2-50% tuku
 • malý podíl sacharidů (glykogen)
 • z minerálních látek fosfor, draslík, vápník, hořčík, sodík, železo, vitamíny B1,B2, PP, A.

Zabarvení masa:

 • ovlivňuje svalové barvivo myoglobin
 • svaly namáhané pohybem jsou na myoglobin bohatší, mladá zvířata ho mají méně

Význam ve výživě:

 • maso je jednou ze základních potravin
 • biologická hodnota masa je ovlivněna množstvím živin a obsahem vody
 • Výživová hodnota masa kolísá podle druhu zvířete a podle části těla, ze kterého maso pochází
 • Energetická hodnota masa je dána obsahem tuku a vody v mase. Tučné maso má menší podíl vody a naopak maso s menším podílem tuku má více vody.

DRUHY MASA

DRUHY MASA:

 • z teplokrevných zvířat
 • ze studenokrevných zvířat

Z teplokrevných zvířat:

 • jatečné masohovězí (kráva, býk, jalovice, vůl), telecí, vepřové, skopové (ovce, beran), kozí, koňské, jehněčí, kůzlečí
 • drůbežhrabavá (kuře,slepice, kohout, krůta, kapoun, pulard, perlička), vodní (husa, kachna)
 • zvěřinavysoká srstnatá (jelen, srnec, daněk), nízká srstnatá (králík divoký, zajíc polní), pernatá polní, lesní a vodní (bažant, koroptev, sluka, husa, kachna, křepelka), černá (divoké prase), červená (medvěd, muflon, kamzík), 
 • z drobných domácích zvířat (ostatní) – králík, nutrie

Jatečné maso:

Drůbež:

Zvěřina:

Drobná domácí zvířata:

Ze studenokrevných zvířat:

 • ryby – sladkovodní, mořské, tažné
 • korýši -sladkovodní a mořské
 • měkkýši – mlži, hlavonožci (ústřice, slávka, kalamáry, sépie, chobotnice, šnek)
 • obojživelníci – žáby

Ryby sladkovodní:

Ryby mořské:

Ryby tažné:

Korýši mořští:

Korýši sladkovodní:

Měkkýši:

Obojživelníci:

Zrání, skladování a vady masa:

Zrání masa:

 • Po porážce má maso neutrální až mírně zásaditou reakci.
 • Po několika hodinách maso tuhne (nastává tzv. rigor mortis) a nemá vlastnosti vhodné ke kuchyňské úpravě.
 • Při zrání se v mase poraženého zvířete enzymatickým anaerobním pochodem z glykogenu tvoří kyselina mléčná.
 • Maso měkne, stává se křehkým, získává chuťové a aromatické látky.
 • Dobře vyzrálé maso je šťavnaté, příjemně aromatické a má přiměřenou konzistenci.
 • Doba zrání je ovlivněna teplotou skladování.
 • Při teplotě 2 až 4°C maso ze starších hovězích kusů zraje přibližně 7 dní, telecí maso 3 dny.

Skladování masa:

 • Čerstvé maso se skladuje v chladírnách při teplotě od 2 do 5°C a relativní vlhkosti vzduchu 70%.
 • Maso vcelku a dělené se rozvěšuje na háky tak, aby se jednotlivé kusy navzájem nedotýkaly.
 • Zmrazené maso se skladuje v mrazicím zařízení při teplotě nejméně -18°C.

U masa se hodnotí:

 • vzhled, chuť, konzistence, šťavnatost, protučnění, vzhled tuku, mírná vlhkost
 • ke znehodnocení masa dochází špatným skladováním
 • zkažení masa způsobují mikroorganismy (bakterie, plísně), to se projevuje změnou barvy, osliznutím, zápachem

VADY MASA:

 • dělí se na vady způsobené cizopasníky a ostatní vady
 • maso napadené cizopasníky musí být při veterinární prohlídce na jatkách vyřazeno

Uher vepřový (boubel):

 • je zárodek tasemnice -vytváří bílé vodnaté puchýřky velikosti prosa
 • uhrovitost (cysticerkóza) vepře se projevuje v jeho svalech, játrech nebo pobřišnici
 • požije-li člověk takovéto maso, nedostatečně tepelně zpracované, zárodek cizopasníka se v jeho střevním traktu vyvíjí a tasemnice dorůstá délky až 300 mm

Uher hovězí:

 • vyskytuje se zřídka
 • je lehce načervenalý a větší
 • na člověka se přenáší stejným způsobem
 • tasemnice dorůstá délky 600 až 800 mm a u postiženého způsobuje různé zažívací poruchy

Svalovec stočený:

 • je cizopasný červ 1 až 4 mm dlouhý
 • dostane-li se svalovec do lidského organismu, způsobuje velmi vážné onemocnění – trichinózu

Cizí zápach:

 • do masa se může dostat z krmiva, při skladování (např. rybí zápach, po moči, dezinfekčních prostředcích)

Zapaření masa:

 • je mikrobiální proces, dochází k němu tehdy, když poražené zvíře nebylo včas zbaveno vnitřností, nebo nebylo dostatečně vychlazené
 • dochází k němu i tehdy, je-li uloženo tak, že k němu nemá přístup vzduch, maso je nepoživatelné

Plesnivění masa:

 • vzniká při skladování ve vlhkém prostředí nebo při kolísání teplot
 • tvoří se na něm bílé, zelenavé nebo popelavé povlaky plísně
 • projevuje se nejčastěji u masa zmrazeného, je nepoživatelné

Hniloba masa:

 • je rozklad bílkovin masa způsobený činností různých hnilobných bakterií
 • na povrchu se v první fázi projeví osliznutí (tenká mazlavá vrstva)
 • při dalším rozmnožování bakterií se hniloba šíří do svaloviny a maso se stává nepoživatelné

Barevné skvrny:

 • jsou výsledkem některých mikroorganismů

Znehodnocení masa vajíčky much:

 • se projevuje zejména v letních měsících
 • mouchy kladou do masa vajíčka, ze kterých se vyvinou bílé larvy
 • při napadení ve větším rozsahu je maso nepoživatelné

KONZERVACE MASA

Způsoby konzervace jsou následující:

 • Snížení teploty tj. chlazení a mražení
 • Snížení obsahu vody tj. sušení, nakládání do soli
 • Zvýšení teploty tj. sterilace, uzení
 • Zamezení přístupu vzduchu tj. vakuové balení

Chlazení:

 • používá se rychlé šokové chlazení, které probíhá při teplotě – 25 ˚C a vlhkosti 95 %
 • je nutné, aby maso nebylo zchlazováno ve fázi posmrtného ztuhnutí, protože by zůstalo tuhé
 • vychlazené maso se skladuje v chladírnách při teplotě 0 °C až + 2 ˚C, při vlhkosti 80 – 90 %

Mrazení:

 • je nejvhodnější způsob konzervace masa při němž se uchovávají  všechny cenné látky
 • za zmražené maso se považuje to, které dosahuje uprostřed teplotu – 7 ˚C
 • v mrazících komorách se může uchovávat až 9 měsíců
 • rozmražené maso se nesmí znovu zmrazovat!

Sušení:

 • je jedním z nejstarších způsobů konzervace

Solení:

 • v masném průmyslu se používá dusitanová sůl, která konzervuje a ovlivňuje barvu masa – zvyšuje červené zbarvení, které je žádoucí u uzenářských výrobků

Kontakt

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2023 All Rights Reserved.