2.ročník

SKUPINOVÝ SYSTÉM OBSLUHY

– opět se používá při jednoduché obsluze, při velkých akcích 

– skupina pracovníků vedená vrchním číšníkem obsluhuje dle předem dohodnutých pravidel

– všichni dělají všechno (přípravu pracoviště, servis pokrmů a nápojů, úklid)

– pokrmy hradí pořadatel akce většinou hromadně, nápoje si mohou hosté platit odděleně

– jedná se například o obsluhu během přestávek na školeních, stravování zájezdu apod.

… NEMÁTE DOSTATEČNÁ OPRÁVNĚNÍ K ZOBRAZENÍ TÉTO STRÁNKY (na stránkách se pracuje)

Kontakt

Social Networks

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2022 All Rights Reserved.