2.ročník

SKUPINOVÝ SYSTÉM OBSLUHY

– opět se používá při jednoduché obsluze, při velkých akcích 

– skupina pracovníků vedená vrchním číšníkem obsluhuje dle předem dohodnutých pravidel

– všichni dělají všechno (přípravu pracoviště, servis pokrmů a nápojů, úklid)

– pokrmy hradí pořadatel akce většinou hromadně, nápoje si mohou hosté platit odděleně

– jedná se například o obsluhu během přestávek na školeních, stravování zájezdu apod.

– podkladem pro účtování pokrmů bývají útržky nebo poukázky, vydané hostům předem pořadatelem akce

– doplňkem může být nabídka občerstvení za hotové, které je nabízeno pomocí nabídkových vozíků a stolů

– nápoje si hosté mohou volně vybírat a hradit v soukromě 

Kontakt

Social Networks

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2022 All Rights Reserved.