Krevní a mízní oběh

(oběhové ústrojí, srdce, mízní oběhová soustava)

Krevní a mízní oběh

 • Krevní a mízní (lymfatický) oběh má úzký vztah k výživě tkání.
 • Krev je nutná při dýchání (rozvádí kyslík), výživě, řízení přeměny látek, udržování tělesné teploty a ochraně proti nákazám.
 • Krví se odvádějí i všechny odpadové látky, které při látkové výměně vznikly.
 • Spojení mezi orgány a tkání zajišťuje uzavřená oběhová soustava krevních cév, kterými proudí krev.
 • Oběhový systém musí být v neustálém pohybu.

Oběhové ústrojí se skládá ze dvou hlavních částí :

a) ze srdce, které svou činností udržuje oběh krve

b) z uzavřené soustavy cév, jimiž se krev v těle rozvádí.

Celý oběhový systém udržuje v neustálém pohybu srdce, které pracuje rytmicky jako pumpa.

Srdce:

 • je svalový orgán kuželovitého tvaru, rozdělený na čtyři dutiny – dvě předsíně a dvě komory
 • je podélnou přepážkou rozděleno na pravou a levou polovinu

Krevní oběh:

 • se dělí na velký oběh, malý oběh a vrátnicový oběh

Velkým oběhem (tělovým oběhem) se rytmicky ze srdce posouvá krev z větších do větvících se stále menších tepen až do vlásečnic. Vlásečnice mají velmi tenké stěny a vytvářejí velmi rozvětvenou síť ve tkáních a okolo buněk. Vlásečnice se postupně spojují do větších žil. Dvěma žilami se krev vrací zpět do srdce.

Malý krevní oběh (plicní oběh) je menšího rozsahu a prochází plícemi, kde se krev zbavuje CO2 a ze vzduchu získává O2.

Vrátnicový oběh je část velkého oběhu, je důležitý při rozvádění zpracovaných látek do orgánů důležitých pro látkovou výměnu. Vrátnicový oběh začíná vlásečnicemi v orgánech břišní dutiny, kde se krev obohacuje o živiny vstřebané ze střeva. Z vlásečnic se sbírá do vrátnicové žíly, která ústí do jater. V játrech se znovu vrátnicová žíla rozvětvuje na vlásečnice, které se zpět spojují do jaterních žil, z nichž odtéká krev do dolní žíly velkého krevního oběhu.

Mezibuněčná tekutina - tkáňový mok:

 • obklopuje buňky v mezibuněčných štěrbinách
 • mezibuněčná tekutina se účastní přesunu živin k buňkám a odstraňuje zplodiny látkové výměny od buněk
 • tkáňový mok se hromadí v jemných cévách, které se nazývají mízní cévy
 • mízní cévy na některých místech probíhají mízními uzlinami
 • v mízních uzlinách se zadržují nečistoty, prach a bakterie
 • postupně se spojují ve velkou mízní cévu, která se vlévá do žilního systému v horní části hrudníku

Mízní (lymfatická) oběhová soustava:

 • doplňuje soustavu krevních cév
 • spojuje krevní oběhový systém s tkáněmi při jejich výživě
 • do mízního systému se vstřebávají některé látky ze střeva (nerozštěpená část tuků)

Mízní cévy lidského těla:

Obsah pro Vás připravila Mgr. Jaroslava Vaněčková.

Kontakt

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2024 All Rights Reserved.