Vylučovací ústrojí

(rozdělení, popis, funkce)

Vylučovací ústrojí:

Při metabolických procesech se v buňkách tvoří množství odpadních látek, jichž se musí organismus zbavit.

Homeostáza je schopnost udržet stálost vnitřního prostředí a všechny životní procesy v rovnováze.

Ledviny:

 • jsou hlavním orgánem, který ovlivňuje homeostázu (stálé složení tekutin vnitřního prostředí)
 • jsou párovým orgánem fazolovitého tvaru uložené po obou stranách bederní páteře
 • skládají se z části povrchové ( kůry) a z vnitřní (dřeně)

Kůra ledvin obsahuje množství krevních vlásečnic ve kterých se udržuje dostatečně vysoký tlak. Tímto tlakem je filtrována z vlásečnicové krve tekutina do dutiny váčku. Stěnou vlásečnic a stěnou vaku mohou pronikat jen malé molekuly, větší molekuly za normálních okolností nemohou pronikat. Tímto přefiltrováním vzniká tzv. prvotní moč.

 • průtok krve ledvinami je vysoký, denně se přefiltruje asi 180 l moče
 • jemným vývodem tzv. kanálkem je prvotní moč neustále odváděna
 • v systému kanálků je prvotní moč upravována
 • zpětně se vstřebává asi 99% vody a dalších látek a naopak se vylučují jiné látky
 • tak vzniká konečná moč
 • lidský organismus jí vyloučí 1 – 1,5 l denně
 • Ledvinové kanálky se spojují a vyúsťují do tzv. ledvinové pánvičky.
 • Z ledvinové pánvičky je moč odváděna močovodem do močového měchýře a ven z těla močovou trubicí.

Úlohou ledvin je:

 • udržovat stálý objem tekutin vnitřního prostředí a stálost osmotického tlaku
 • udržovat rovnováhu kyselin a zásad
 • odstraňovat některé látky, které vznikají při látkové přeměně
 • Glycidy a tuky může organismus využít beze zbytku a spálit je až na oxid uhličitý a vodu. Oxid uhličitý odchází z těla dýcháním, voda zejména ledvinami. Bílkoviny se v organismu nespalují úplně. Část z nich se spaluje na dusíkaté meziprodukty (močovinu a kyselinu močovou), které jsou z organismu ledvinami vylučovány.

Obsah pro Vás připravila Mgr. Jaroslava Vaněčková.

Kontakt

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2024 All Rights Reserved.