Výživové normy, doporučené denní dávky živin

(význam, funkce, stanovení)

Výživové normy:

 • vyjadřují, kolik potřebuje zdravý člověk průměrně živin a ostatních nejdůležitějších součástí stravy za den
 • jsou vypracovány Ústavem pro výzkum výživy s přihlédnutím k tomu, že potřeba výživy se mění vlivem věku, pohlaví, zaměstnání, těhotenství a kojení
 • jsou v nich uplatněny zásady správné výživy i snahy čelit poruchám z nedostatku nebo nadbytku jednotlivých součástí potravy
 • se mění a stále přizpůsobují novým poznatkům o výživě člověka, změnám nároků na fyzickou práci s vývojem mechanizace
 • odvozují se od nich doporučené denní dávky živin i ostatních látek a základních potravin

Potravinová pyramida MZ ČR

 • skládá se ze 4 pater
 • je z potravinových skupin, které jsou rozděleny na základě hlavního obsahu živin
 • vrchol má charakterizovat mírnou spotřebu
 • patra se zužují stejně, jako se mění denní doporučené množství porcí skupiny potravin
 • tekutiny nejsou součástí pyramidy
 • doporučení porcí je třeba individuálně upravit
 • uvádí porce (přirovnává k velikosti nádobí)

Potravinová pyramida

 • pomůcka pro sestavení jídelníčku
 • nástroj pro rychlé hodnocení výživy
 • v ČR je několik variant
 • oficiální je Potravinová pyramida Ministerstva zdravotnictví České republiky z roku 2005

Výživová doporučení

Co jsou výživová doporučení?

 • návod, aby se populace udržela v dobrém zdraví
 • rozvíjí a upevňují zdraví populace

Jakou mají výživová doporučení funkci?

 • základ pro hodnocení skladby stravy na populační/individuální úrovni
 • součást tvorby potravinové a výživové politiky
 • základna k názorovému sjednocení
 • důraz na nejpodstatnější aspekty výživových zvyklostí
 • plánování stravy na populační/individuální úrovni

Názvosloví

1. Výživové doporučené dávky (VDD)

 • přesně definované referenční hodnoty pro přívod nutrientů (E, S, B, T, vitaminy a minerální látky)
 • určené pro odborníky
 • primárně jsou stanovené pro definované zdravé skupiny osob
 • pro osoby s onemocněním/zvláštním fyziologickým nárokem má být upraveno (vliv léčiva, kouření,…)
 • pouze pro orientaci, nutno přihlédnout k individualitě konkrétního člověka
 • postačuje naplnění v celotýdenním průměru

VDD a ČR

 • „Směry výživy obyvatelstva ČSR“ z roku 1989 (zastaralé)
 • od roku 2008 jsou přijímány, se souhlasem hlavního hygienika ČR, VDD německy mluvících zemí (DACH) s jejich pozdějšími aktualizacemi (2013, 2015)
 • VDD DACH jsou postavena na důkladných vědeckých studiích

Směry výživy obyvatelstva ČR

DACH

2. Obecná výživová doporučení

 • určena pro širokou veřejnost
 • doporučují spotřebu určitých typů potravin, které mají vztah k ochraně zdraví skupin obyvatelstva

„Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR“

(Výživová doporučení jsou určena pro dospělý a dětský věk)

Ve většině průmyslově vyspělých zemích jsou již po desetiletí vydávána výživová doporučení pro obyvatelstvo, která jsou průběžně inovována.

V České republice vydalo první výživová doporučení pod názvem „Směry výživy obyvatelstva ČSR“ předsednictvo Společnosti pro racionální výživu (v současné době fungující pod názvem Společnost pro výživu) v roce 1986 a v roce 1989 jejich inovovanou formu. V roce 1994 byla Radou výživy Ministerstva zdravotnictví České republiky vypracována doporučení o výživě zdravého obyvatelstva „Jezte zdravě, žijte zdravě“. V roce 2004 vydala Společnost pro výživu „Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR“ a v roce 2005 Ministerstvo zdravotnictví ČR leták s názvem „Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR“.

Společnost pro výživu nyní předkládá inovovaná Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky. Jedná se o dokument ve formě určené pro pracovníky, kteří se zabývají prevencí neinfekčních onemocnění hromadného výskytu výživou a propagací správných stravovacích návyků. Oproti předchozím jsou tato doporučení uvedena i ve vztahu k dětskému věku, k výživě těhotných a kojících žen a k výživě starších lidí.

Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky

V roce 2007 byl přijat pracovní dokument komise Evropských společenství s názvem: Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (bílá kniha). Uvedený dokument uvádí, že lze přepokládat, že 80 % případům nemocí srdce, cévních mozkových příhod, diabetu mellitu 2. typu a 40 % případům rakoviny by bylo možno předejít, pokud by se vyloučily rizikové faktory běžného životního stylu. Podle WHO většina hlavních faktorů, které se uplatňují nepříznivě na zdraví člověka, souvisí s výživou. V pořadí závažnosti jsou to: nadbytečný příjem soli, vysoký příjem alkoholu, nevhodné složení tuku, vysoký příjem energie a nedostatečný příjem ovoce a zeleniny. Nesprávná výživa se tak významně podílí na řadě onemocnění, které ovlivňují aktivitu člověka a zvyšují riziko jeho předčasného úmrtí.

zdoj: vyzivaspol.cz

3. Doporučení založená na skupinách potravin

 • FBDG
 • převod VDD pro energii a nutrienty na potraviny
 • do formy, která se dá lépe využít pro praxi jako doporučení pro širokou veřejnost
 • vyjádřeny v podobě typických porcí
 • snadno použitelné pro osoby s různým životním stylem
 • grafická podoba doporučení

Potravinové pyramidy v ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky z roku 2005

Potravinové pyramidy ve světě

Německo

 • Trojrozměrná pyramida
 • Doporučení ohledně kvality a množství
 • Skupiny potravin na stěnách
 • Barvy po levých stranách semafor pro množství
 • Kruh pro poměr živin jako základna

Belgie

 • Základnu pyramidy tvoří tekutiny
 • Doporučení o fyzické aktivitě vedle pyramidy

Velké Británie

 • Grafickým vyjádřením je kruh
 • Eatwell plate 2007
 • Eatwell Guide 2016
 • Rozdělen na díly jako koláč
 • Každý díl představuje potravinovou skupinu podobně jako u pyramid

USA

 • Pyramida 2005
 • MyPlate 2016

Kanada

 • Kanadská duha jako výživové doporučení, 2011

Japonsko

 • Obrácený kužel
 • Zahrnuje i pohyb a tekutiny

Čína

 • Pagoda, 2011
 • Zahrnutý pohyb i tekutiny

zdroj: Výživová doporučení, Úvod do výživy, 15.12.2016, Kateřina Čamková

Kontakt

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2024 All Rights Reserved.