1.ročník

Historie pohostinství v kostce, provozovny veřejného stravování.

STAROVĚK

– první záznamy pocházejí z Palestiny a Babylónu

– výroba piva a pálenky z datlí, později víno

– jedlo se rukama z mís, nápoje z kovových pohárů

– s pořádáním her v Řecku vzniká hromadné stravování

– pohostinství bylo původně zdarma jako povinnost 

– později vznik hostinců při obchodních cestách 

– velký rozvoj za vlády Římanů, vznikaly hostince pro chudé, ale i honosné domy pro bohaté

– počátek používání skla a porcelánu, ubrousků, párátek z husích brků, atd.

– bohaté hostiny – Říman Lucullus 

STŘEDOVĚK

– vysoká úroveň stolničení v panských sídlech

– jinak krčmy a hospody na nízké úrovni

– vznik radničních sklípků u městských skladů vína a piva 

– pokrmy se připravovaly na ohništích, později v pecích a různých nádobách

– v 15. století se objevily ubrusy, v 17. století příbory

– vznikají první odborná pravidla, zákony a nařízení

– Anglie – hostitel krájel maso u stolu a určoval porce – základ dranžírování

– Francie – kuchař nakrájel maso a složil ho do původního tvaru, číšníci nabízejí hostům – základ banketů

– Rusko – mísy s pokrmy a nápoje na stolech – volný výběr – základ dnešních rautů 

NOVOVĚK

– technická revoluce, rozvoj cestovního ruchu 

– lázeňství a rekreace, vznik společensko zábavních středisek

– soukromé podnikání (vinárny, bary, kavárny, varieté, kabarety)

– s rozvojem motorismu vznikají motoresty a motely

– kavárny, cukrárny, herny, restaurace, specializované jídelny

– vznikají samoobsluhy, bufety, denní bary, provozovny rychlého občerstvení

– v ČR do r.1948 soukromé podnikání, později postupné znárodňování – vznik Interhotelů, RaJ, Jednoty

– po r.1989 opět rozvoj soukromého podnikání

– postupný zánik státních podniků 

– používání výpočetní techniky, moderní stroje a zařízení, ulehčování práce – mražené výrobky a polotovary

PROVOZOVNY VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ (VS)

– provozovnou rozumíme samostatný objekt,

– střediskem nebo úsekem jeho určitou část

Provozovny jsou: hotely, motely, botely, rotely, turistické ubytovny, kempy, restaurace, vinárny, bary, jídelny atd..

Střediska dělíme dále na:

1. ubytovací – hotel, motel, botel, rotel, turistické ubytovny, penziony, kempy

2. odbytová

a) stravovací – restaurace, jídelny, denní bary atd.

b) společensko zábavní – kavárny, vinárny, bary, herny, varieté, kabarety atd.

c) ostatní (doplňkové) – bufety, občerstvení

3. výrobní – hlavní kuchyně (teplá, studená, kávová, cukrárna), pomocná kuchyně, expedice, sklady a umývárny

Kontakt

Social Networks

Stolničení online

Praktický pomocník a rádce.

© 2022 All Rights Reserved.