ZPŮSOBY OBSLUHY

 

Způsobem obsluhy rozumíme způsob servisu pokrmů a nápojů, tedy techniku obsluhy.

 

Základní dělení způsobů obsluhy je dle středisek, v kterých obsluha probíhá.

 

a) restaurační způsob obsluhy

b) kavárenský způsob obsluhy

c) barový způsob obsluhy

d) slavnostní způsoby obsluhy 

e) etážový způsob obsluhy

 

Dále způsoby obsluhy dělíme na jednoduchou obsluhu (základní a vyšší formu) a složitou obsluhu (základní a vyšší formu).

Více o jednotlivých způsobech obsluhy se dozvíte v odkazech nahoře v menu nebo zde v rozdělení způsobů.