ZÁKLADNÍ POJMY A PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI

Stolničení - práce číšníka u stolu hosta.  

Stolování - chování hostů u stolu.

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI

1. včasný příchod

2. všechny pozdravíme, ohlásíme svůj příchod, vyžádáme si práci

3. z pracoviště se můžeme vzdálit pouze se souhlasem nadřízeného

4. po skončení úkolu požádáme o další

5. odchod z pracoviště vždy ohlásíme

6. respektujeme příkazy nadřízených

7. v době volna nenavštěvujeme pracoviště jako hosté (častý nešvar současných restaurací)

8. i v nepřítomnosti hostů zůstává na pracovišti alespoň jeden číšník

9. nikdy si nesedáme k hostovi

10. nevytváříme hloučky a neotáčíme se k hostům zády, nerušíme hosty

OSOBNOST ČÍŠNÍKA

Práce číšníka je obchodní činností, která vyžaduje:

- fyzickou a psychickou zdatnost (práce je časově vělice náročná)

- pevnou vůli a vysokou míru sebeovládání (neustálý styk s lidmi)

- dobrou paměť a dobré charakterové vlastnosti (trpělivost, ochota, zdvořilost)

- zvládnutí základů psychologie 

- být odborníkem, gastronomem, hospodářem, obchodníkem, ale i společníkem 

- zvládnout techniku jednoduché, složité, kavárenské a slavnostní obsluhy 

- praktické použití gastronomických pravidel, znalost charakteristiky pokrmů a nápojů

- znalost přípravy jednoduchých pokrmů a nápojů 

- zvládnutí veškerých úklidových a přípravných prací v odbytovém středisku 

- znalost základních údajů o výrobě, použití, přejímce a skladování zboží 

- zvládnutí základů administrativních prací a tvorby cen 

- praktické uplatnění pravidel hygieny, bezpečnosti a estetiky v provozu 

- správné, pohotové a plynulé vyjadřování

- znalost minimálně jednoho světového jazyka 

- ovládání pravidel společenského chování 

- používat výpočetní techniku

DOPORUČUJE SE: 

- znát další světový jazyk, zvyklosti hostů ze zahraničí a charakteristiky zahraničních kuchyní 

- znát dobře místo a okolí kde pracuji 

- umět poskytnout první pomoc

OSOBNÍ VYBAVENÍ: 

- číšnický nůž, tužky, zápalky, účtenky, příručník

- náhradní oblečení a obuv, čistící prostředky, kosmetické a toaletní potřeby

- číšnická peněženka, šicí potřeby a náhradní knoflíky, kapesníky

- odborná literatura, slovníky, náhradní pomůcky 

PRACOVNÍ OBLEČENÍ:

- pracovní oblečení má být vkusné a má odpovídat prostředí střediska

- používá se především pro odlišení číšníka od hostů, v jdnotlivých provozovnách může být různé

Číšníci:

- zpravidla černé kalhoty, bílá košile (dlouhý rukáv) s motýlkem a vestou nebo rondon, černé ponožky a černé polobotky

- ve výběrových restauracích smoking nebo frak 

- barmani nosí vesty různých barev a střihů, možné též použití zástěr 

Servírky: 

- přiměřeně dlouhé šaty nebo sukni a blůzu (případně vestu), zástěrku, punčochy a bezpečné, zdravotně nezávadné boty

- velmi důležitá je úprava vlasů a nepoužívání šperků 

- celkově je ntné dát přednost praktickému oblečení před atraktivním a módním