ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OBSLUHY

HLAVNÍ ZÁSADY OBSLUHY 

... trvale platná pravidla 

- rychlost (přiměřená středisku)

- přesnost 

- poctivost (při práci, v osobních vztazích, při prodeji)

- nehlučnost 

- klid při práci 

PRAVIDLA přijetí hosta 

1) pozdrav a oslovení

2) zpověď hosta na objednaný stůl, počet osob 

3) uvedení ke stolu - podle počtu hostů (přebytečný inventář -couvert (kuvér) se ihned debarasuje

4) umístění hosta (placírování) - ženy mají přednost při výběru místa, rodiny s dětmi umisťujeme mimo komunikace (pro děti nástavec na židli)

5) předložení jídelních a nápojových lístků (konverzaci při objednávání, obsluze a placení vede převážně s číšníkem muž)

6) úprava stolu podle objednávky - doprostření

PRAVIDLA styku s hostem 

1) o hosta pečujeme od příchodu po rozloučení

2) přijetí, uvedení, založení lístků

3) doporučení, nabídka, přesné převzetí objednávky (hostovi nechat čas na výběr)

4) odborná obsluha

5) doporučení a nabídka (opakovaně)

6) důstojné chování při zúčtování (nežebrat)

7) rozloučení, pomoc při oblékání 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OBSLUHY 

1) Nápoje podáváme z pravé strany, k pravé ruce, nebo nad špičku nože, znak na sklenici směrem k hostovi, naléváme do sklenice asi do 2/3 obsahu, lahev s nápojem zakládáme mírně vpravo za sklenici, etiketou k hostovi. 

Lahvové víno: objednávka, prezentace, otevření a otření hrdla, degustace, nalévání, dolévání 

2) Polévky podáváme z pravé strany, vyjímečně a při banketním servisu z teriny zleva.

3) Pokrmy podáváme zprava před hosta, maso dole, přílohy nahoře. 

* teplé přílohy a saláty zprava na levou stranu, k přílohám překládací příbor, k salátům vidličku

* kompoty se lžičkou na pravou stranu 

* omáčníky bez lžičky na pravou stranu, se lžičkou vlevo 

* celou společnost obsluhujeme najednou (i jednotlivé hosty - příloha, maso)

* překládání na keridonu oběma rukama a servis zprava (2/3 pokrmu, zbytek ohříváme a nabízíme - nachservis, též reservis - obsluha zleva na talíř založený před hostem

* překládání pokrmů při banketech jednou rukou z levé strany na talíř přímo před hosta 

4) Debaras (sklízení) použitého inventáře, od nápojů - tácek nebo plato, talíře a příbory dvou nebo tří talířovým způsobem zprava. 

PRAVIDLA OBJEDNÁVÁNÍ HOSTŮ 

1) Vhodné chování - zachovat klid, nechat hostu čas, umět poradit a doporučit.

2) Převzetí objednávky - zpaměti, písemně (čárkování - pátá vodorovně), na slepo (podle odhadu), u velkých společností písemně - kontrola.

PRAVIDLA BONOVÁNÍ 

1) bonovací knihy - útržkové bloky, s průpisem 

2) kontrolní pokladny, počítače s dotykovou obrazovkou (kontrolujeme množství a celkovou částku)

VYÚČTOVÁNÍ S HOSTEM, ZPŮSOBY PLACENÍ 

... důstojné chování 

1) za hotové 

* zpaměti do dvou položek (dnes již nelze - EET)

* účtenka s razítkem (dnes již nelze - EET)

* propisovací účtenka (dnes již nelze - EET)

* paragon z pokladny (kasy)

2) bez hotovosti 

* na úvěr (faktura)

* placení stravenkami v určité hodnotě 

* šekem 

* platební kartou 

PŘEJÍMKA POKRMŮ A NÁPOJŮ 

- veškeré zboží musí být bonované 

- po expedici zboží se bon znehodnocuje (propíchnutím, natržením)

- za volbu inventáře odpovídá číšník

- číšník spoluzodpovídá za vzhled, váhu nebo míru, jakost a teplotu převzatého zboží (zastupuje hosta), vyřizuje přímo na místě případné závady 

- číšník nesmí převzít závadné zboží

Zvláštnosti obsluhy 

- nárazovost 

- denní hosté - familiérnost 

Zakončení provozu 

- včasné upozornění a zúčtování s hosty 

- vyúčtování tržeb 

- úklid a kontrola inventáře

- protipožární a bezpečnostní opatření (okna, dveře, popelníky)

- klíče - uzamčení provozovny