JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK

... podstatně urychluje obsluhu, hosté jsou informováni o pokrmech a nápojích které jim nabízíme, o cenách, popř. o váze masa (není podmínka) a dalších vlastnostech podávaných porkmů a nápojů. 

Jídelní a nápojové lístky sestavujeme podle gastronomických pravidel, svojí formou a obsahem jsou vizitkou podniku (kuchaře, ale i majitele). 

Dříve se stanovovalo tzv. sortimentní minimum - stanovení určitého počtu druhů pokrmů a minimálního počtu na jídelním lístku a dále cenové minimum - stanovení minimálního počtu pokrmů s nízkou cenovou hladinou (v dnešní době se již nepoužívá).

Základním požadavkem dnešních jídelních lístků je pestrý výběr pokrmů a příloh, dobrá přehlednost a grafická úprava lístku. 

Jídelní a nápojové lístky slouží též ke kontrolním účelům (finanční úřad, OHS) a musí se 1 rok archivovat. Používají se též k reklamě podniku (vitriny před restaurací, apod.).

Rozdělení jídelních a nápojových lístků a jejich náležitosti, dále pořadí pokrmů a nápojů na líscích naleznete pod samostaným odkazem (podstránkou) jídelní lístek a nápojový lístek