INVENTÁŘ NA ÚSEKU OBSLUHY

- jsou to předměty s kterými pracujeme při obsluze

- ošetřování a ochraně inventáře věnujeme náležitou péči (vysoké ceny, snadno poškoditelné)

- personál přejímá morální i hmotnou odpovědnost za inventář

ROZDĚLENÍ INVENTÁŘE

1. Stolový a sedací inventář

2. Restaurační prádlo

3. Drobný stolní inventář

4. Příbory

5. Inventář na pokrmy

6. Inventář na nápoje

7. Pomocný inventář

8. Pomocné stoly a vozíky