HISTORIE POHOSTINSTVÍ V KOSTCE

STAROVĚK

- první záznamy pocházejí z Palestiny a Babylónu

- výroba piva a pálenky z datlí, později víno

- jedlo se rukama z mís, nápoje z kovových pohárů

- s pořádáním her v Řecku vzniká hromadné stravování

- pohostinství bylo původně zdarma jako povinnost 

- později vznik hostinců při obchodních cestách 

- velký rozvoj za vlády Římanů, vznikaly hostince pro chudé, ale i honosné domy pro bohaté

- počátek používání skla a porcelánu, ubrousků, párátek z husích brků, atd.

- bohaté hostiny - Říman Lucullus 

STŘEDOVĚK

- vysoká úroveň stolničení v panských sídlech

- jinak krčmy a hospody na nízké úrovni

- vznik radničních sklípků u městských skladů vína a piva 

- pokrym se připravovaly na ohništích, později v pecích a různých nádobách

- v 15. století se objevily ubrusy, v 17. století příbory

- vznikají první odborná pravidla, zákony a nařízení

- Anglie - hostitel krájel maso u stolu a určoval porce - základ dranžírování

- Francie - kuchař nakrájel maso a složil ho do původního tvaru, číšníci nabízejí hostům - základ banketů

- Rusko - mísy s pokrmy a nápoje na stolech - volný výběr - základ dnešních rautů 

NOVOVĚK

- technická revoluce, rozvoj cestovního ruchu 

- lázeňství a rekreace, vznik společensko zábavních středisek

- soukromé podnikání (vinárny, bary, kavárny, varieté, kabarety)

- s rozvojem motorismu vznikají motoresty a motely

- kavárny, cukrárny, herny, restaurace, specializované jídelny

- vznikají samoobsluhy, bufety, denní bary, provozovny rychlého občerstvení

- v ČR do r.1948 soukromé podnikání, později postupné znárodňování - vznik Interhotelů, RaJ, Jednoty

- po r.1989 opět rozvoj soukromého podnikání

- postupný zánik státních podniků 

- používání výpočetní techniky, moderní stroje a zařízení, ulehčování práce - mražené výrobky a polotovary

PROVOZOVNY VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ (VS)

- provozovnou rozumíme samostaný objekt, střediskem nebo úsekem jeho určitou část

Provozovny jsou: hotely, motely, botely, rotely, turistické ubytovny, kempy, restaurace, vinárny, bary, jídelny atd..

Střediska dělíme dále na:

1. ubytovací - hotel, motel, botel, rotel, turistické ubytovny, penziony, kempy

2. odbytová

a) stravovací - restaurace, jídelny, denní bary atd.

b) společensko zábavní - kavárny, vinárny, bary, herny, varieté, kabarety atd.

c) ostatní (doplňkové) - bufety, občerstvení

3. výrobní - hlavní kuchyně (teplá, studená, kávová, cukrárna), pomocná kuchyně, expedice, sklady a umývárny