GASTRONOMICKÁ PRAVIDLA

... jsou shrnutím mezinárodních pravidel a zkušeností z oblasti stravování, sestavování jídelních a nápojových lístků, pořádání slavnostních hostin a technologie přípravy pokrmů. 

Moderní gastronomie respektuje pravidla zdravé výživy, především z hlediska energetické a biologické hodnoty pokrmů a nápojů. 

Dvě základní oblasti použití gastronomických pravidel v praxi jsou sestavování jídelních a nápojových lístků a slavnostních menu. 

Více o gastronomických pravidlech v odkazu jídelní a nápojový lístek, menu - pravidla pro sestavování a v dalších ročnících