Způsoby prodeje a nabídky

ZPŮSOBY PRODEJE 

... používáme je podle druhu a charakteru střediska, popřípadě podle vzniklé situace, jako stálé nebo přechodné řešení

A LA CARTE (alakart)

- prodej podle jídelních a nápojových lístků 

- volný výběr pokrmů a nápojů 

- nejvíce rozšířený způsob prodeje ve veřejném stravování 

A LA MENU (alameny)

- menu je pevná sestava pokrmů (a nápojů) za určitou cenu 

- na jídelním lístku může být uvedeno jedno i několik menu v různé hodnotě 

- host nemá možnost změny (vlastní kombinace) pokrmů 

- u nás se setkáváme s tímto typem především v době obědů, jako nabídka poledního menu 

SKUPINOVÝ PRODEJ 

- používá se při hromadných akcích jako jsou hostiny, školení, zájezdy apod.

- objednávka probíhá předem, pokud možno jednotné menu, jednotný čas, jednotná cena 

- nápoje mohou být formou A la carte

- pokrmy hradí zpravidla organizátor akce 

HOTELOVÁ PENZE 

- do ceny ubytování je započteno také stravování 

* plná penze (snídaně, obědy, večeře)

* polo penze (většinou snídaně a večeře)

* čtvrt penze (snídaně nebo večeře)

TABLE D´HOTE (tábldot)

- při snídaních, oběděch a večeřích především v mezinárodních hotelech 

- volný výběr pokrmů a nápojů za předem pevně stanovenou cenu 

- způsobem obsluhy a organizací práce se podobá rautu 

POVINNÁ KONZUMACE 

- stanovení minimální částky útraty na jednoho hosta 

- v atraktivních střediscích, disco-kavárny, kino-kavárny, noční bary 

PŘEDPLATNÉ 

- stravování na poukázky (stravenky)

* stravování pracujících jako náhrada za závodní jídelnu 

* nárazové akce např. školení se stravenkami v určité hodnotě 

* hotelové stravenky, jako náhrada za cestovní šeky (wouchery)

COUVERT (kuvér)

- přirážka za chléb, pečivo, dochucovací prostředky, popř. máslo 

PRODEJ NA ÚVĚR 

- při větším počtu osob pohoštění na jeden účet, hrazeno fakturou 

- předpokladem bývá písemná objednávka 

PLACENÍ ŠEKEM 

- platby za služby šekovou knížkou bez hotovosti 

PLACENÍ KARTOU 

- host za služby zaplatí platební kartou 

- v poslední době též bezkontaktní placení, v některých restauracích i platba mobilním telefonem 

PLACENÍ HOTOVOSTÍ 

- nejrozšířenější způsob placení

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ZPŮSOBY NABÍDKY 

... nabídka je jedním z předpokladů spokojenosti hostů a zvyšování tržeb 

PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉ NABÍDKY

- poptávka, důvěra, kvalita a vzhled, vhodná doba 

DRUHY NABÍDKY

a) aktivní (zboží k hostovi)

* nabídkové vozíky, pokrmy na mísách nebo nápoje na platech (předkrmy, aperitivy, sýry, moučníky)

* v ruce - lahve s aperitivy, talířky s pokrmy 

* nabídkové stoly a vitríny 

b) pasivní 

* jídelní a nápojový lístek 

* ústní nabídka 

* poutače 

Další